Subsidie voor vervolgtrajecten BOSS

Van Beter Opleiden en Samen Opleiden
06 december 2016

Beide projecten Beter Opleiden in Samenhang en Synergie (BOSS) hebben subsidie gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om vervolg te geven aan wat zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

De projecten

Het samenwerkingsverband BOSS PO (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Primair Onderwijs) gaat verder onder de naam Aspirant Opleidingsschool (AOS) BOSS PO. BOSS BVE (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie), de samenwerking tussen de Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam (HR) en de mbo’s, krijgt de naam Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden (OSMRD).

Beide projecten zijn erop gericht om binnen 3 jaar een opleidingsschool te worden.

Samenwerking

Sinds 2014 is in beide projecten het Instituut voor Lerarenopleidingen van de HR, Kenniscentrum Talentontwikkeling en de betrokken scholen samengewerkt aankomende docenten klaar te stomen voor de praktijk. Bij BOSS PO is er een samenwerkingsverband tussen Pabo HR, KCTO, BOOR, Wijzer, OZHW en 18 basisscholen. Bij het programma BOSS BVE werken de Lero en het kenniscentrum samen met Albeda, Zadkine en Da Vinci. 

Vanuit Kenniscentrum Talentontwikkeling is Mariëlle Theunissen als lector Samen Opleiden betrokken bij beide projecten. Zij doet onderzoek naar de curricula voor samen opleiden die in de opleidingsscholen worden ontwikkeld.

Ambitie

De huidige trajecten lopen nog tot de zomer van 2017, daarna is alles gericht op het verkrijgen van de status van (Aspirant) Opleidingsschool.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.