Ga direct naar de content

Openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Gericht handelen op sociale inclusie vereist professionalisering op individueel en teamniveau
09 juni 2016

Het bevorderen van de sociale insluiting van kwetsbare burgers staat steeds hoger op de agenda van sociale professionals. Hoe kunnen zij hieraan invulling geven en aan welke voorwaarden moeten zij dan voldoen? Deze vragen komen op 16 juni aan bod tijdens de openbare les van dr. Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid en Kwetsbare Burgers, en dr. Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam.

Tijdens deze les betogen zij dat handelen gericht op sociale inclusie vraagt om professionalisering, zowel op individueel niveau als binnen teams en organisaties. Van der Aa en De Ronde, beiden verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling, presenteren ook hun onderzoeksprogramma’s die praktijk en opleiding ondersteunen bij de omgang met deze vraagstukken.


Paul van der Aa
gaat in op de vraag wat dit nieuwe vakmanschap behelst voor professionals die zich  richten op het stimuleren van sociale insluiting via werk. Grote groepen burgers lukt het niet om op eigen kracht betekenisvol werk te vinden en te behouden. Professionals die kwetsbare burgers ondersteunen bij hun loopbaan op de arbeidsmarkt staan voor een moeilijke opgave. Hoe kunnen zij aansluiten bij de ambities van kwetsbare groepen in een arbeidsmarkt die snel verandert en steeds hogere eisen stelt? Hoe kunnen zij de belangen van werkzoekenden en werkgevers met elkaar verbinden? Hoe kunnen zij kennis ontwikkelen over effectief handelen? Paul van der Aa zal zijn onderzoek richten op de vraag hoe professionals succesvol met zulke vragen kunnen omgaan en zo kwetsbare burgers beter ondersteunen.

Michiel de Ronde zal een toelichting geven over zijn visie dat de individuele begeleiding en opleiding van professionals aangevuld moet worden met begeleiding en professionalisering van teams op het gebied van samenwerking en teamidentiteit. Hij wil laten zien dat handelingsonderzoek daarvoor goede handvatten biedt: samen onderzoeken wat goed gaat en in de creatieve ruimte samen werken aan wat beter kan. 

Paul van der Aa
Paul van der Aa is in 1993 afgestudeerd als cultureel antropoloog aan de Universiteit Utrecht. In 2012 is hij hier gepromoveerd bij het departement Bestuurs- en Organisatie-wetenschappen (USBO). Hij heeft 20 jaar ervaring met praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsactivering en werkloosheid en heeft verschillende internationale publicaties gerealiseerd. Naast zijn functie als lector bij Hogeschool Rotterdam is Paul van der Aa werkzaam als senior onderzoeksprojectleider en onderzoekscoördinator voor Gemeente Rotterdam.

Michiel de Ronde
Michiel de Ronde is als lector en kerndocent verbonden aan de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam, Academie Mens & Organisatie en de kenniskring ‘Dienstbaar organiseren’ van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij is in 2015 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties. De Ronde is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (praktijkwetenschappelijk vakblad voor professionele begeleiders zoals supervisoren, coaches en organisatieontwikkelaars).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.