Onderzoekers geven workshops op internationale conferentie ouderbetrokkenheid

12 oktober: 'Better Together - family, school and community - partnership in urban context'
07 juli 2016

De Universiteit van Oxford en de gemeente Rotterdam organiseren op 12 oktober de conferentie 'Better Together; family, school and community; partnership in urban context'. Er zijn verschillende workshops, onder andere gegeven door onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Leraren basis- en voortgezet onderwijs, beleidsmakers en wetenschappers zijn welkom op deze dag.

Promovendi Sanneke de la Rie en Martine van der Pluijm praten over het stimuleren van thuisbetrokkenheid van ouders met jonge kinderen in achterstandssituaties. Een van de drie onderdelen van de workshop geeft inzicht in de werking van een handreiking voor leerkrachten om de taalstimulering van laaggeletterde ouders te versterken.

Het doel van partnerschap tussen school en ouders is een optimaal toekomstperspectief voor het kind. Het ligt daarom voor de hand dat loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB) een belangrijk thema is binnen dit partnerschap. Promovenda Monique Strijk en Annette Diender nemen u mee in deze interactieve en informatieve workshop. 

De workshop van lector Mariëtte Lusse gaat over de vraag wat (aankomende) leraren nodig hebben om beter samen te kunnen werken met ouders, ook en juist waar de verschillen tussen school en thuis groot zijn.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.