‘Veranderen, verbeteren en vernieuwen‘

Leerkringen Wmo-werkplaats ondersteunen wijkteams
30 mei 2016

In het voorjaar van 2016 begeleidt de Wmo-werkplaats Rotterdam zes verschillende Rotterdamse wijkteams in leerkringen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen professionals experimenteren met hun veranderende rollen en functies.

In een leerkring op maat van Wmo-werkplaats Rotterdam worden een zestal Rotterdamse wijkteams ondersteund in hun professionalisering. De sociale wijkteams zijn in het hele land hot. In Rotterdam zijn maar liefst 42 integrale wijkteams in de stad actief. Zij verlenen wijkgebonden zorg aan volwassenen, kinderen en jongeren. De integrale wijkteams zijn zo’n anderhalf jaar geleden gestart of hebben een doorstart gemaakt in een gewijzigde samenstelling. En… gedurende de verbouwing blijft de winkel open. De teamleden zijn niet alleen volop bezig met hun dagelijkse werk, maar ook nog met het leren van elkaar, het vormen van het team en hun werkwijze en het (nog) beter leren kennen van de wijk.

De Wmo-werkplaats Rotterdam gebruikt hiervoor een achttal bouwstenen. Deze bouwstenen komen voort uit de vragen, behoefte, succeservarin­gen en overige input van wijkteams en vraagwijzers in 2015. Naast de leerkringen die draaien, is er vanuit zes andere wijkteams, Centraal Onthaal, een netwerkregisseur van het CJG en het Jongerenloket ook aangegeven mee te willen doen met leerkringen. Die vragen zullen met de gemeente besproken worden en mogelijkheden om de bouwstenen onder te brengen in een Leerhuis worden ook uitgezocht. Tot slot is er een ook een thema-leerkring Ontwikkelingsgericht Activeren van start gegaan speciaal vanuit en voor professionals die bezig zijn met de tegenprestatie in Kralingen-Crooswijk. 

De komende tijd worden de bouwstenen uit de leerkringen op maat in een serie blogs uitgelicht. Begin juli zullen de leerkringen geëvalueerd worden en van daaruit gekeken naar mogelijke voortzetting.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.