Ga direct naar de content

Lector Toby Witte schrijft leerboek voor zorg & welzijn en bestuurskunde

23 mei 2016

Nieuw verschenen boek 'Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek: samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals' van lector Toby Witte.

Sinds de transitie en transformatie bepaalt de gemeentelijke politiek grotendeels de politieke en bestuurlijke kaders waarbinnen professionals in zorg en welzijn werkzaam zijn. De uitkomsten van die besluitvorming zijn echter niet in beton gegoten en bieden ruimte voor aanpassing. Daarvoor is het wel essentieel dat professionals zicht hebben hoe beleidskaders tot stand komen en weten hoe ze betrokken kunnen zijn bij die besluitvorming en invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van gemeentelijk beleid. Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek is een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen.

Het boek begint met de context en betekenis van het sociaal beleid in relatie tot de (lokale) politiek. Daarna gaat het over de gemeente als bestuurlijke stelsel en organisatie en de werking van het lokaal politieke systeem. Er is in dat deel onder andere aandacht voor invloed en participatie, beleidsvorming en beleidsprocessen, regierol en financiĆ«n in relatie tot het sociale domein. Tot slot komen beleidslerende professionals aan bod.

Het boek richt zich op studenten van studies in zorg en welzijn en van bestuurskundige opleidingen en kan gebruikt worden in een leerlijn rond politiek en beleid. De uitgave kan ook ingezet worden voor cursussen gericht op de professionalisering van ambtenaren binnen de gemeentelijke overheid en van (beleids)medewerkers van non-profit organisaties.

Auteur van het boek Toby Witte is lector Maatschappelijke zorg Risicojongeren bij Kenniscentrum Talentontwikkeling.

UitgeverijUitgeverij Coutinho

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.