Ga direct naar de content

Gereedschap Omgaan met ouders en taal gelanceerd

Gereedschap #6 voor beter samenwerken met ouders
21 november 2016

Om de taalomgeving te verrijken, is samenwerking met ouders van belang. In dit geval met ouders die weinig taal tot hun beschikking hebben en mede daardoor soms weinig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Ouders voor wie de drempel naar school en andere organisaties erg hoog kan zijn. Werk jij met kinderen of jongeren en hun ouders? Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Kenniscentrum Talentontwikkeling en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie heeft hiervoor een gereedschap gepubliceerd.

Het is een kunst om in contact te komen met deze ouders en een goed beeld te krijgen van hoe de taalomgeving er bij hen thuis uit ziet. Het is niet eenvoudig om aan te sluiten bij deze ouders, maar dat het niet onmogelijk is, laten leerkrachten van meerdere scholen zien.

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. 

Sinds april 2016 wordt elke derde donderdag van de maand een nieuwsbrief verzonden met daarbij een stuk gereedschap en bijbehorend verdiepend materiaal.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.