Ga direct naar de content

Rotterdam brengt Smart Industry in praktijk

Presentatie onderzoeksresultaten
26 januari 2016

Wethouder Maarten Struijvenberg van Economische Zaken en Werkgelegenheid benoemde 14 januari zestien Rotterdamse ondernemers in de industrie als Ambassadeur Smart Industry Rotterdam. Dit vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Rotterdam brengt Smart Industry in praktijk’ op het KvK Ondernemersplein Rotterdam.

Versterking en vernieuwing van de Rotterdamse industrie staat hoog op de agenda van het Rotterdamse college. Daarom wil Rotterdam goed inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry.

‘Rotterdam brengt Smart Industry in praktijk’ is een samenwerkingstraject tussen de gemeente Rotterdam, Kamer van Koophandel, Ondernemersorganisatie FME en Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam. Vanuit deze samenwerking is het kenniscentrum gevraagd een onderzoek uit te voeren naar wat Rotterdamse maakbedrijven nodig hebben om meer te groeien en innoveren. De onderzoeksvraag luidt: 'Wat hebben Rotterdamse maakbedrijven nodig om hun success rate voor groei / winst (in het kader van Smart Industry) te verhogen?'.

Aan het begin van de bijeenkomst gaf onderzoeker Adrie Spruijt een presentatie over de resultaten van het onderzoek. Het onderzoeksteam deed de afgelopen weken een verkennend onderzoek waarbij er interviews werden gehouden onder Rotterdamse maakbedrijven. 

De Ambassadeurs Smart Industry Rotterdam gaan zich in 2016 inzetten als boegbeeld door zelf aan de slag gaan met collega-ondernemers. De ambassadeur vervult een voorbeeldfunctie voor collega ondernemers, vervult een rol als aanjager van vernieuwingen zoekt de samenwerking met collega-bedrijven. De ambassadeur is aanspreekpunt uit de praktijk voor de gemeente Rotterdam bij het opstellen van de Roadmap Next Economy Rotterdam.

De zestien ambassadeurs zijn vertegenwoordigers van gerenommeerde bedrijven uit de Smart Industry. Een divers gezelschap en een mooie dwarsdoorsnede van de (maak)industrie in Rotterdam. Bedrijven die voorop lopen met de nieuwste innovaties. Begin 2017 wordt het ambassadeurschap afgesloten.

Wethouder Struijvenberg is blij met de inzet van de ambassadeurs: “Voor het behoud en aantrekken van bedrijven in de Rotterdamse industrie moeten we als gemeente aangehaakt blijven op deze ontwikkelingen. Daar kunnen we deze enthousiaste ambassadeurs goed bij gebruiken. Met hun betrokkenheid en deskundigheid kunnen we flinke stappen maken met investeringsprogramma’s als de Roadmap Next Economy.’

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.