Ga direct naar de content

HR werkt aan risicomanagement met internationale partners

'Partnerships to ensure Risk Management in practice’
26 oktober 2015

Op 8 en 9 oktober was de eerste bijeenkomst van het project ‘Partnerships to ensure Risk Management in practice’ (PERM) in Riga, Letland. Gedurende de bijeenkomst maakten de genodigden kennis met elkaar en spraken hun visie uit. Het doel is in twee jaar tijd software en theorie te ontwikkelen voor risicomanagementcursussen op hbo-niveau. Subsidie van dit project vindt plaats door het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

De ontwikkeling van risicomanagement heeft een grote impact op alle sectoren, vooral na de financiële crisis die begon rond 2008. Door deze crisis is de noodzaak van risicomanagement duidelijker geworden. Hogeschool Rotterdam (HR) biedt daarom diverse cursussen, keuzevakken en minoren aan rondom dit onderwerp. Ondanks deze aandacht voor het vakgebied van risicomanagement, ontbreekt het aan simulatieprogramma’s met educatieve doeleinden voor deze tak van wetenschap. Voor het vullen van deze lacune is PERM in het leven geroepen.

Het doel van PERM is het ontwikkelen van een softwarepakket en begeleidende theorie dat kan worden ingezet om het risicomanagementonderwijs te versterken. Daarnaast krijgt het gebruik van verzekeringen in het kader van risicomanagement een accent binnen dit project, waardoor het eindproduct breder ingezet kan worden. Het project loopt tot oktober 2017.

Hogeschool Rotterdam is gevraagd een bijdrage te leveren aan dit project door de initiatiefnemer uit Riga, de BA School of Business and Finance. Gedurende een bezoek aan de Business Week die jaarlijks wordt georganiseerd door IFM was de projectmanager van PERM onder de indruk van het HR-aanbod van risicomanagement en bedacht het project, waarvoor de subsidieaanvraag door Erasmus+ werd geaccepteerd. De kern van de rol van HR ligt vooral op het ontwikkelen van het begeleidende theoretische naslagwerk, waarin het risicomanagementproces wordt uitgelegd. Hiermee profileert HR zich als kennisinstituut op het gebied van risicomanagement.

De lead in dit project wordt genomen door de Letse hogeschool BA School of Business and Finance, daarnaast zal deze partner zich bezighouden met het verzekeringsdeel van het theoretische naslagwerk. De ontwikkelaar van het softwareproduct is de Litouwse hogeschool Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences. Verzekeraar BALTA (marktleider in Letland) is betrokken bij dit project vanwege de praktische ervaring met het verstrekken van verzekeringen als methode om invulling te geven aan risicomanagement. Letse verzekeraarsorganisatie LAA is ook betrokken bij dit project vanwege praktische ervaring met verzekeringen en zal dienen als brug richting de verzekeringsindustrie.

De HR-contactpersoon van dit project is Vincent Versluis, docent risicomanagement bij IFM en onderzoeker bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.