Ga direct naar de content

Minor+ studenten onderzoeken innovatie bij bedrijven

Gastcollege Guy Bauwen
07 oktober 2015

Wanneer ben je als ondernemer innovatief? En hoe kan je blijven innoveren in een steeds veranderende omgeving? Vraagstukken waar de studenten van de minors+ Creative Concepts Into Business, Turning Innovation Into Business en Turning Business Into Innovation onderzoek naar doen. Lector Guy Bauwen van Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap gaf in het kader hiervan op dinsdag 22 september een gastcollege over zijn model het Innovatiekompas.

Studenten van deze minors+ werken de komende periode aan verschillende opdrachten omtrent innovatie bij verschillende bedrijven. Zij maken daarbij gebruik van het Innovatiekompas. Dit model helpt bij het sturing geven aan de innovatie. In de periode voor het gastcollege moesten de studenten zich zelf verdiepen in het onderwerp door het verrichten van onderzoek. In het gastcollege vertelde Guy Bauwen hoe de studenten over het Innovatiekompas, hoe zij deze moeten toepassen, beantwoorde vragen en ging de discussie aan met de studenten.

Veel bedrijven vinden innovatie zeer belangrijk. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Guy Bauwen vertelt waarom innoveren zo belangrijk is: “Innoveren en ondernemen is veranderen, vernieuwen, verjongen. Wanneer de omgeving verandert is meebewegen noodzakelijk”. Het Innovatiekompas kent 8 verschillende ‘kompaspunten’. De studenten nemen deze verschillende kompaspunten bij hun opdrachtgever onder de loep en kijken waar zij met hun innovatie staan. Welke kompaspunten hebben prioriteit en welke keuzen moeten zij maken? "Het kompas helpt ons om gerichter te werk te gaan en geeft ons houvast om dieper tot de kern door te dringen", aldus één van de studenten.

De minors+ lopen tot februari en de studenten moeten dan een advies uitbrengen aan hun opdrachtgevers en deze daadwerkelijk in de praktijk brengen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.