Portfolio Creating010 online

07 januari 2016

Met deze publicatie laten we zien wat we in de periode van januari 2014 tot en met eind juli 2015 hebben gedaan. Allereerst geven we een indruk hoe Creating 010 actief is in het onderwijs van Hogeschool Rotterdam, door - in afstemming met de onderwijsinstituten - onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen én door het ontwikkelen van kennis, tools en werkmethodes die ingezet worden voor het opleiden van goed toegeruste, kritisch reflecterende professionals. Daarna laten we een aantal onderzoeksprojecten zien die een goede indruk geven van onze thema’s, werkwijze en resultaten.

Vervolgens belichten we een bijzonder aspect van onze portfolio: events. We geloven sterk in de kracht van ontmoeting, uitwisseling en samenwerking. Daarom organiseert Creating 010 jaarlijks een aantal evenementen die dienen voor het delen van kennis en tegelijkertijd ook het creëren ervan – bijvoorbeeld door het concreet maken van nieuwe diensten en concepten. Vervolgens komt de wijze waarop we vorm geven aan onze bijdrage aan vak en wetenschap aan de orde. We belichten enkele van onze eigen publicaties en laten zien hoe we bijdragen leveren aan de ontwikkeling van vak en wetenschap door publicaties in journals, proceedings en in boeken. Het laatste hoofdstuk geeft een indruk van de wijze waarop onze experts in het openbare debat, vaak op verzoek van derde partijen, de schijnwerpers opzoeken en op die wijze de ontwikkelde kennis en inzichten concreet maken voor een publiek.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.