Studenten presenteren veelbelovende onderzoeksresultaten tijdens Venture Café

Onderzoek naar incubators in Europa
22 mei 2017

Op 18 mei organiseerde Kenniscentrum Business Innovation een middag bij het Venture Café van Cambridge Innovation Centre, waar studenten vertelden over hun onderzoek naar incubators uit verschillende Europese landen.

Studenten van de opleiding IBMS en IBL vertelden in een break-out session over het onderzoek dat zij deden onder begeleiding van lector Ron Ainsbury en docent Rengenier Rittersma naar Europese incubators; bedrijven die andere bedrijven helpen te starten. Per groep werd een incubator uit een andere Europese stad bekeken. Tijdens deze sessie presenteerden zij wat hen opviel en wat we hiervan kunnen leren. De studenten werkten mee aan het deelonderzoek Rocketdam, geïnspireerd door lector Peter Ester.

Vijftien studenten presenteerden voor een publiek van dertig geïnteresseerden - waaronder lectoren, onderzoekers, studenten en leden van het Venture Café - de resultaten uit hun onderzoek. Arjen van Klink, programmadirecteur van Kenniscentrum Business Innovation, legde uit wat de rol van het kenniscentrum hierin was.

Het project

De studenten hebben incubators geïnterviewd uit onder andere Parijs, Madrid, Lissabon en Rotterdam. Hoewel delen van het onderzoek nog in volle gang zijn, is duidelijk dat er goede aanbevelingen zijn om de Nederlandse incubator te versterken. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van studenten om mee te blijven doen aan competities waarbij de beste ideeën deel mogen nemen aan de incubator, het faciliteren van begeleiding door mentoren uit de praktijk en het organiseren van presentaties en netwerkevenementen. 

Rotterdam University's Incubator Academy

Na deze presentaties vertelden vijf studenten die onlangs een start-up zijn begonnen over hun ervaringen als deelnemer van de Rotterdam University's Incubator Academy. Hierin kunnen studenten tijdens hun studie werken aan het opzetten van een eigen bedrijf. Zij waren het met elkaar eens dat de faciliteiten om te netwerken heel zinvol waren en dat het handig was dat zij de hele dag door een werkplek tot hun beschikking hadden. Zij hebben hun ervaringen kunnen gebruiken voor hun scriptie. De studenten bevelen aan dat studenten al vroeg tijdens de studie kennis zouden moeten maken met de Incubator Academy, zodat zij er tijdens de hele studie iets aan kunnen hebben. 

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. 

Dit was de eerste in een serie van dit soort evenementen. Houd onze website in de gaten voor meer evenementen rond start-ups. 

Studente Sharon Rietveld tijdens haar presentatie over de incubator in Parijs

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.