"Strategie, daar heb ik niet zo veel tijd voor"

Studenten nemen Next Strategy Scan af in het mkb
30 juni 2017

Een groep van 25 studenten bedrijfskunde heeft in de periode februari – mei bij zeven mkb-ondernemingen in de regio de Next Strategy Scan afgenomen. Zij deden dit onder begeleiding van onder andere lector Arjen van Klink. Volgend studiejaar zal het project verder worden uitgebreid.

Next Strategy Scan

De scan beoordeelt het strategisch vermogen van bedrijven, in het licht van de Roadmap Next Economy. Aan de resultaten was te zien dat het merendeel van de geïnterviewde ondernemers niet op de hoogte was van de Roadmap en dat veel van de ondernemingen geen strategie hebben. Sommige ondernemers zijn tevreden met waar ze staan, anderen willen groeien maar hebben daarvoor geen onderbouwd plan. Kennisontwikkeling vindt plaats, maar niet via strategische dialoog met stakeholders.

Het project was voor de studenten erg leerzaam. Zeker vanwege het contact met ondernemers en ook om hun kennis over strategie in de praktijkcontext te plaatsen. Verbazingwekkend voor sommige studenten was dat zonder strategie er toch succes te behalen is, succes zonder garantie voor de toekomst wel te verstaan. Het project is begeleid door Joris van Haagen (IBK) en Arjen van Klink (Kenniscentrum Business Innovation), met ondersteuning van MKB Rotterdam Rijnmond.

Uitbreiding project

Het is de bedoeling om het onderzoek volgend jaar voort te zetten en uit te breiden, waarbij de scan verder wordt onderbouwd en er een aanzet wordt gemaakt met het ontwikkelen van tools om het strategische vermogen van mkb-ondernemingen te versterken.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.