Project 'soft controls' volop in beweging

28 juni 2017

Het project ‘het mkb met soft controls in control’ officieel gestart. Op 19 mei organiseerde Kenniscentrum Business Innovation een bijeenkomst waar docenten, studenten en ondernemers uit het mkb elkaar ontmoetten.

De bijeenkomst werd geopend met een lezing van Gert de Jong (HvA) over ethisch handelen in organisaties. Hierop volgde een discussie waarin de aanwezige ondernemers aangaven soms te worstelen met ethische dilemma's, zoals het niet deugdelijk gebruikmaken van een tankpas door één van de medewerkers. Een ander dilemma: steekpenningen zijn in Nederland ongehoord, maar in veel Aziatische landen wordt de opdracht je zonder steekpenningen niet gegund. Hoe ga je daarmee om? Geconcludeerd werd dat het van groot belang is bij elk vraagstuk bewust de afweging te maken of de weg die ingegaan wordt de juiste weg is.

Na deze discussie gaf lector Maaike Lycklama à Nijeholt toelichting op het project, werd het projectteam voorgesteld en werd de planning doorgenomen. 

Het project

Voor het mkb is het bewust inzetten van soft controls (informele beheersmaatregelen), om een gewenste organisatiecultuur te creëren, een grote uitdaging. Het project het mkb met soft controls in control van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam helpt mkb-ondernemers om de organisatiecultuur en het bijbehorende gedrag in hun onderneming te verbeteren.

Wat gebeurt er nu?

In april en mei zijn naast de deelnemende mkb-ondernemers, ook de expertgroep en de stuurgroep bijeengekomen. Daarna is gestart met het bezoeken van de deelnemende mkb-bedrijven, om vast te stellen op welke punten de organisatiecultuur en het bijbehorend gedrag verbeterd kan worden. Dat gebeurt door het afnemen van interviews en het inzetten van een door de Hogeschool ontwikkelde soft control scan, die verder zal worden verbeterd. In het najaar gaan studenten van een aantal minoren de scan afnemen en analyseren bij andere mkb-ondernemingen. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van (1) een openbaar toegankelijke soft control scan die het mkb inzicht geeft in de mate waarin op houding en gedrag in de organisatie in control is en (2) een set beheersmaatregelen om het in soft control zijn te verbeteren. De deelnemende mkb-ondernemingen worden op maat geholpen.

Deelnemen aan het project?

Voor het project kan het onderzoeksteam meer partners vanuit het mkb gebruiken die willen samenwerken in dit project. Ze kunnen actief meedoen of aangeven op de hoogte gehouden te willen worden van de vorderingen. Heeft u interesse in deelname aan dit project? Neemt u dan contact op met Desiree Meurs.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.