Onderwijs voor de ‘next economy’

Presentatie Ron Ainsbury bij TEDxRotterdam
12 oktober 2016

Woensdag 5 oktober organiseerden TEDxRotterdam, Clean Tech Delta en BlueCity het evenement ‘Clean Tech Meets the Next Economy’. Vernieuwers op dit gebied deelden hun expertise en visie over schone technologie. Associate lector Ron Ainsbury was een van hen en sprak over hoe het onderwijs in zou moeten spelen op deze nieuwe ontwikkeling.

De next economy, oftewel, de economie van de toekomst. De uitdagingen van bedrijfsleven en samenleving in de snel veranderende 21e eeuw eisen nieuwe vaardigheden en capaciteiten van het onderwijs. In de presentatie en bijbehorende korte paper geeft Ron een persoonlijke visie op hoe een business school zou kunnen worden geherstructureerd om studenten beter voor te bereiden op de uitdaging van de next economy.

Ron zegt dat als we de doelen die omschreven staan in de Roadmap Next Economy willen behalen, we anders en vernieuwend zullen moeten gaan denken. Volgens hem moet het business onderwijs interdisciplinair werken stimuleren, waarbij er een actieve interactie moet zijn tussen onderzoekers, docenten, studenten en bedrijfsleven. Ook de betrokkenheid van stakeholders is belangrijk en zullen creativiteit en ondernemerschap gekoesterd moeten worden.

Het evenement was georganiseerd door TEDxRotterdam in samenwerking met Clean Tech Delta en BlueCity. TED is een non-profit organisatie en heeft als doel om ideeën, in de vorm van korte krachtige gesprekken, te verspreiden. De formule heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. TEDxRotterdam is een onafhankelijk TED-achtig evenement, georganiseerd een team van sociale ondernemers in de geest van 'ideas worth spreading ", gewijd aan de kracht van ideeën om de stad te veranderen. 

U kunt hier gratis de paper 'Education for the Next Economy' van Ron Ainsbury downloaden. 

Foto: TEDxRotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.