Hogeschool partner van nieuw OnderNemerSplein Rotterdam

29 juni 2017

Vandaag opent minister Kamp het vernieuwde OnderNemerSplein (ONSplein) in Rotterdam, een ontmoetingsplek voor ondernemers en publieke dienstverleners. Kenniscentrum Business Innovation is namens Hogeschool Rotterdam één van deze partners.

Ondernemers kunnen deelnemen aan een bijeenkomst, zich komen inschrijven in het Handelsregister, een afspraak hebben met één van de partners of gewoon binnenlopen.

Over ONSplein

De ambitie gaat verder dan ‘one stop shopping’ bij de deelnemende publieke dienstverleners.Het nieuwe OnderNemerSplein gaat online informatie verbinden met offline activiteiten. Ondernemers worden uitgedaagd om gezamenlijk – daarbij gefaciliteerd door publieke partners – oplossingen te vinden voor bedrijfsvraagstukken. Het gaat erover wat een specifiek thema concreet betekent voor de eigen onderneming, tijd nemen om elkaars vragen te beantwoorden of om het met elkaar te hebben over meer complexe vraagstukken. Hoe gaat blockchain samenwerking in de keten beïnvloeden? Wat betekent robotisering voor de zorgsector? Welke kansen heeft de retailsector door slim te digitaliseren?

Het plein biedt ook ruimte aan groepen ondernemers om zelf de regie te nemen om bijeenkomsten in te richten over vernieuwingsvraagstukken. Bij alle activiteiten zorgen de samenwerkende dienstverleners voor online support. Want de betrokken organisaties hebben een schat aan data, kennis en netwerken die ondernemers verder kunnen helpen.

Partnerschap Hogeschool Rotterdam

Kenniscentrum Business Innovation is namens Hogeschool Rotterdam partner van het plein vanuit twee doelstellingen: de HR wil haar kennis verbinden met bedrijven en dat proactief aanbieden. Dat wordt gedaan in een nieuw type bijeenkomsten op dit plein, de Toekomstverkenningen. In deze bijeenkomsten gaan lectoren in gesprek met ondernemers over verschillende strategische thema’s.
Daarnaast kan de HR ondernemers helpen met het concretiseren van die kennis door inzet van studenten. Dat doet zij primair met studenten van de economische opleidingen, maar waar nodig kunnen ook andere disciplines worden ingeschakeld. Op die manier hoopt de hogeschool vanuit haar eigen core business ondernemers te ondersteunen en er zelf ook van te leren. Zo kan een kenniscirculatie ontstaan waar iedereen in de regio beter van wordt.

Partners: Kamer van Koophandel, Belastingdienst, het UWV, Werkgevers Service Punt Rotterdam (WSPR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Benelux Merkenbureau (BBIE), Ondernemersklankbord (OKB), Qredits, Gemeente Rotterdam, Drechtsteden, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Hogeschool Rotterdam. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.