Hogescholen van Rotterdam en Amsterdam starten onderzoek naar cultuurverandering in het mkb

'Het mkb met soft controls in control'
03 april 2017

Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben per 1 april subsidie gekregen voor het project ‘Het mkb met soft controls in control’. Met een groot aantal partners en in samenwerking met mkb-ondernemingen wordt een soft control instrument ontwikkeld, dat mkb-ondernemingen helpt om een cultuur in de organisatie te creëren die tot gewenst gedrag leidt.

Soft Controls

Het creëren van een cultuur die tot gewenst gedrag van medewerkers leidt, is voor mkb-ondernemingen een grote uitdaging. Het gebruik van alleen hard controls, zoals procedures, regels en richtlijnen, geeft vaak niet het beoogde resultaat.

Om een gewenste cultuur te creëren zijn aanvullend soft controls nodig. Het gaat hierbij om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, loyaliteit, ethiek, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Voorbeelden van soft controls zijn voorbeeldgedrag (tone at the top), ruimte om incidenten te melden en het creëren van verantwoordelijkheidsbesef.

Het instrument

Er is weinig kennis over soft controls in de dagelijkse praktijk van mkb-ondernemingen. Ook zijn er geen publiek toegankelijke instrumenten beschikbaar die specifiek zijn gericht op soft controls in het mkb. Daarom is Hogeschool Rotterdam enige tijd geleden gestart met de ontwikkeling van een soft control instrument. De subsidie is bestemd voor het verder ontwikkelen van dit soft control instrument tot een volwaardige scan waarmee een mkb-bedrijf:  

  • inzicht krijgt in de soft controls die het toepast en waar mogelijkheden voor verbetering liggen (diagnose)
  • handreikingen krijgt voor beheersingsmaatregelen om de organisatiecultuur, normen en waarden en bijbehorende houding en gedrag in het bedrijf te verbeteren.

De deelnemende mkb-bedrijven krijgen gedurende het project inzicht en passen beheersingsmaatregelen toe,  zodat zij na afloop meer in control zijn.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd door het lectoraat Finance & Business Innovation (lector Maaike Lycklama à Nijeholt) bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het lectoraat Corporate Governance & Leaderschip van de Hogeschool van Amsterdam (lector Frank Jan de Graaf). Het onderzoeksproject heeft een looptijd van twee jaar. De subsidie wordt toegekend door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Aan het project doen inmiddels een aantal mkb-bedrijven mee. De scan wordt in nauwe samenspraak met hen ontwikkeld. Er worden meer mkb-bedrijven gezocht die willen meewerken. In dat geval wordt de scan een aantal keer bij hen afgenomen en worden de resultaten besproken.

Indien u geïnteresseerd bent in medewerking aan het project of graag meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met Desiree Meurs van de Rotterdamse onderzoeksgroep of Gert de Jong van de Amsterdamse onderzoeksgroep.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.