Menu Zoeken English

Jaarverslag Integrale Veiligheid

Transparantie over de vraagstukken en incidenten waar de hogeschool mee te maken krijgt
23 november 2017

Het jaarverslag geeft een helder beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de Afdeling Integrale Veiligheid van de hogeschool. Het is een weergave van de activiteiten in het collegejaar 2016-2017 en van de vraagstukken en incidenten waar de afdeling mee te maken krijgt.

Paul Goossens, manager Afdeling Integrale Veiligheid: “Veiligheid is de laatste jaren vooral zichtbaar door de uniformen van onze toezichthouders. Minder zichtbaar zijn dagelijkse voorvallen zoals geblokkeerde uitgangen of de douches die iedereen mag gebruiken regelmatig te controleren op legionella. Het opzetten van een crisismanagementstructuur is een heel ander niveau binnen dit onderwerp. Er zijn nu teams op centraal en decentraal niveau die we trainen en waarmee we oefeningen houden.’’

Internationale conferentie

Het jaarverslag is een voortvloeisel uit de in juni 2016 in Rotterdam gehouden internationale conferentie Safe & Open over integrale veiligheid in het hoger onderwijs, als onderdeel van de activiteiten in het kader van het Nederlands EU voorzitterschap. De conferentie werd gefaciliteerd door Hogeschool Rotterdam. Daarmee zette de hogeschool de eerste stappen om een van de doelstellingen van de conferentie te realiseren: samenwerking zoeken met andere hoger onderwijsinstellingen om een veilige leer- en werkomgeving te creëren.

Openheid

In het kader van  Safe & Open is de Rotterdam Declaration vastgesteld. Deze verklaring geeft een gezamenlijk vertrekpunt voor veiligheid in het hoger onderwijs. De woorden Safe & Open zijn gekozen, omdat openheid en toegankelijkheid randvoorwaarden zijn om onderwijs en onderzoek in vrijheid te laten plaatsvinden. Dat zie je terug  in het jaarverslag, je leest er over alle incidenten die door Integrale Veiligheid zijn geregistreerd en behandeld, onderverdeeld naar de locaties van de hogeschool.

Bestuursvoorzitter Ron Bormans,  en tevens voorzitter van de Stuurgroep van het Programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs, in het voorwoord van het jaarverslag: ‘’Het jaarverslag geeft in alle openheid een beeld van waar veiligheid, in al zijn complexiteit, bij Hogeschool Rotterdam staat.’’

Bekijk de bladerversie van het jaarverslag.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen