Menu Zoeken English

Jaarverslag 2017 gepubliceerd

29 juni 2018

Het jaarverslag van 2017 is er. Dit jaar opnieuw in een mooi vormgegeven digitale versie. Collegelid Wijnand van den Brink geeft in onderstaande videoboodschap een korte terugblik op het afgelopen jaar en de voornaamste thema’s die in 2017 speelden.

De hoogtepunten van 2017 in vogelvlucht

1. Ons Werkplan

Een belangrijk hoogtepunt van 2017 is natuurlijk onze nieuwe koers, op papier gezet in het Werkplan dat ons in een geleidelijke transitie naar een meer gedecentraliseerde hogeschool gaat leiden. Een hogeschool  waar docententeams in de lead zijn om toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs te blijven ontwikkelen voor onze studenten. 

2. Onderwijsvernieuwing

Hogeschool Rotterdam timmert flink aan de weg als het om vernieuwende onderwijsconcepten gaat. In het afgelopen jaar zijn een aantal opleidingen en instituten hard aan de slag gegaan met de vernieuwing van curricula, het samensmelten van opleidingen en andere verbeteringen voor studenten. 

Voorbeelden hiervan zijn te lezen in het jaarverslag: de opleidingen van het Economisch domein de samenwerkende techniekopleidingen die een Techniekvisie hebben opgesteld, en de vernieuwing van het Kunstvakonderwijs. De vier opleidingen van het instituut voor Sociale Opleidingen zijn in het afgelopen jaar één nieuwe opleiding Social Work geworden en hebben hun aanbod vernieuwd. 

3.  Diversiteit, inclusiviteit en contextrijk onderwijs

Belangrijke thema’s voor de hogeschool zijn diversiteit, inclusiviteit en contextrijk onderwijs. Hogeschool Rotterdam wil een hogeschool zijn waarin elke student zich thuis voelt, waarin niemand zich buitengesloten voelt en waar goed samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en met verschillende partners in de stad Rotterdam. 

4.  Medezeggenschap

Door de Wet Versterking Medezeggenschap is er meer aandacht besteed aan de rol voor de medezeggenschapsorganen. In 2017 heeft de hogeschool flink geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid van de medezeggenschapsorganen en de bewustwording van de rol van medezeggenschap. 

5.  Financiën

De financiën zijn op orde: Hogeschool Rotterdam is financieel gezond. 

6.   Strategisch personeelsbeleid

Professionalisering, duurzame inzetbaarheid, werkdruk en gezondheid waren in 2017 belangrijke thema’s en blijven dat naar verwachting de komende jaren ook. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen