Menu Zoeken English

Jaarverslag 2016 gepubliceerd

Lees en bekijk de vijf hoogtepunten
26 juni 2017

Hogeschool Rotterdam wil een relevante plek innemen in de samenleving en zo goed mogelijk opleiden voor de wereld van morgen. Die ambitie is dit jaar weer wat dichterbij gekomen.

Lees en bekijk hier de hoogtepunten uit het Jaarverslag 2016: Opleiden voor de wereld van morgen, of bezoek de website waarop het volledige jaarverslag is gepubliceerd.

Animatiefilm: Jaarverslag 2016 in 1 minuut

 

Vijf hoogtepunten

1. Opleiden voor de wereld van morgen

Zo’n 600 collega’s, studenten, alumni en externe partners werken in 2016 mee aan de strategische agenda van Hogeschool Rotterdam. Wat moeten we doen om ons onderwijs toekomstbestendig te maken? In ‘Onze Agenda’ stellen we onderwijs centraal dat studenten voorbereidt op werken in een voortdurend veranderende samenleving. In de toekomst zien we beroepspraktijk, theorie en praktijkgericht onderzoek nog meer met elkaar vervlochten.

2. Een hogeschool voor iedereen

Hogeschool Rotterdam wil een inclusieve school zijn, waar de diversiteit van studenten en medewerkers matcht met die in de samenleving. Ons streven is dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond, een gelijke kans hebben op studiesucces. Ondanks dat we nog niet alle doelstellingen gehaald hebben, prijst de overheid ons voor de concrete inspanningen die we daarvoor doen, zoals het ontwikkelen van de doorstroomprogramma’s voor mbo’ers.

3. Verbetering aansluiting mbo-hbo

Het studiesucces van mbo’ers in het hbo heeft aandacht nodig. Hogeschool Rotterdam en Inholland zijn daarom de samenwerking aangegaan met Zadkine en het Albeda College. We ontwikkelen doorstroomprogramma’s voor mbo-studenten die de pabo of een economische opleiding willen doen. De studieprogramma’s van mbo en hbo sluiten hierdoor beter op elkaar aan én er komt extra aandacht voor diversiteit in de klas.

4. Rotterdam Academy blijft groeien

Onze tweejarige Associate degree-opleidingen zijn een succes. In 2016 hebben we ruim 2200 Ad-studenten; de ambitie voor dat jaar was 1500. De grootste kracht van de Ad’s is dat studenten worden opgeleid op een manier die nauw aansluit bij wat het werkveld van hen vraagt. De Ad’s werken goed samen met het mbo en werkgevers in de regio.

5. Verbinding met de stad: Centres of Expertise

Verbinding met de stad vindt bij uitstek plaats in onze Centres of Expertise. Hierin werken we als hogeschool samen met andere onderwijsstellingen, het bedrijfsleven en de overheid op twee thema’s: Rotterdam Zuid (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie) en de Rotterdamse haven (RDM Centre of Expertise). Zo ontstaat nieuwe kennis, waarmee de hogeschool zich in 2016 weer krachtiger kon profileren als innovatiepartner voor haven en stad.

Lees het Jaarverslag 2016

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen