Menu Zoeken English

Internationaliseringsagenda hoger onderwijs uitgebracht

Internationalisering is onderdeel van de strategie van Hogeschool Rotterdam
15 mei 2018

Gisteren is de internationaliseringsagenda hoger onderwijs door de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, aangeboden. In de internationaliseringsagenda staan inclusieve internationalisering en de kwaliteit van onderwijs centraal. Hogeschool Rotterdam heeft internationalisering in haar strategische agenda opgenomen.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en universiteiten staan voor de kwaliteit van het hoger onderwijs en internationale samenwerking en studentenuitwisseling horen daarbij. Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede balans bij internationalisering in het onderwijs. Met de agenda die we vandaag aan de minister aanbieden geven we aan welke acties daarvoor nodig zijn.”

Waarom deze gezamenlijke agenda?

De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben – in lijn met het overheidsbeleid – de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in internationalisering van onderwijs en onderzoek. Hogescholen en universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk.

WERKplaats Internationalisering

Hogeschool Rotterdam heeft internationalisering in haar strategische agenda opgenomen en als uitwerking daarvan is in januari 2018 de WERKplaats Internationalisering gestart.

De WERKplaats Internationalisering is volgens projectleider Enny Kraaijveld een professional learning community die bestaat uit opleidingen die internationalisering op de onderwijsagenda hebben staan. Ze hebben hun ambitie(s) verwoord om internationalisering naar een verdiepend niveau te brengen en een weerspiegeling zijn van de diversiteit van de hogeschool.

De opleidingen willen niet alleen een pioniersrol vervullen, maar ook de rol van intermediair en co-creator. Dit doen ze door wat er in de werkplaats tot stand komt ook te delen binnen alle instituten en opleidingen van de hogeschool. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: samenwerkingsverbanden, co-creatie, projectrealisaties, tools, expertiseontwikkeling, curriculumdesign, scholing, auditing en impact. Maar ook in de brede zin voor het creëren van commitment en impact van het internationaliseren binnen hoger onderwijs.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen