Menu Zoeken English

Instroom Hogeschool Rotterdam stijgt met 4,6%

Vooral Pabo-instroom neemt fors toe ten opzichte van landelijk gemiddelde
06 oktober 2017

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de voorlopige instroomcijfers bekend gemaakt. Deze laten zien dat dit jaar het aantal eerstejaarsstudenten bij Hogeschool Rotterdam met 4,6% is toegenomen. Landelijk is de instroom met 5,2% gestegen, waarmee het studentenaantal weer terug is op het niveau van 2014.

De cijfers van Hogeschool Rotterdam laten verder zien dat er dit jaar meer studenten voor een opleiding in de gezondheidszorg en het onderwijs hebben gekozen. Ook de instroom van de Associate degrees (Ad) is met een stijging van 11,9% weer toegenomen. Verder valt op dat het aantal studenten dat met een deeltijd bacheloropleiding is gestart, minder hard groeit dan het landelijk gemiddelde (respectievelijk 1,6% en 8,9%). Het aantal deeltijdstudenten dat een Ad-opleiding volgt is met een stijging van 11,8% wel aanzienlijk gegroeid.

De aanhoudende groei van de Ad-opleidingen bevestigt de toegevoegde waarde van deze vorm van hoger onderwijs. Afgelopen dinsdag nam de Eerste kamer een wet aan waarmee de Associate degree opleiding vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding krijgt met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie.

Pabo groeit harder dan landelijk gemiddelde

De instroom bij de Pabo van Hogeschool Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Het aantal voltijdstudenten neemt met 31% toe, terwijl de totale instroom van de Pabo (voltijd én deeltijd) met 28% stijgt. Daarmee groeit de instroom bij deze opleiding aanzienlijk harder dan het landelijk gemiddelde, dat een stijging van 5,9% kent. De groei is een positief en belangrijk signaal gezien het nijpende tekort aan leraren in het basisonderwijs.

De opleiding van Hogeschool Rotterdam kende in 2015 nog een flinke daling door de aanscherpte toelatingseisen en heeft daarom extra inspanningen verricht om de instroom te vergroten. Zo zijn er meer matchingsactiviteiten ontwikkeld voor aankomende studenten, die al in een vroeg stadium zorgen voor binding met de opleiding. Ook is meer gebruik gemaakt van social media om studenten inzicht te geven in wat studeren aan de Pabo betekent. Daarnaast merkt de opleiding dat studiekiezers zich beter voorbereiden op de landelijke toetsen voor de Pabo.

Grote belangstelling voor Verpleegkunde

Ook de opleiding Verpleegkunde maakt dit jaar een enorme groei door. De instroom stijgt met 35,5% ten opzichte van vorig jaar, landelijk is dit 19,1%. Dit is voor werkgevers en hogescholen in Rotterdam aanleiding geweest om afspraken te maken om de groei te controleren. Dat betekent onder andere dat er vanaf volgend studiejaar een numerus fixus wordt gehanteerd. Uitgangspunt is dat de hogescholen de capaciteit, in samenspraak met het werkveld, maximaliseren om zowel de kwaliteit van het onderwijs als van de stageplaatsen te kunnen waarborgen.

Ontwikkeling in sectoren

Naast de ontwikkeling in bovengenoemde sectoren, zien we een daling van de studenteninstroom in de sociale en de kunstsector. Daarentegen stijgt het aantal studenten dat kiest voor een economische en technische opleiding.

De onderwijsinstellingen hebben nog tot 1 december de tijd om mutaties door te geven aan DUO. De definitieve instroomcijfers zijn medio februari bekend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen