Menu Zoeken English

Instroom Hogeschool Rotterdam licht gedaald

“Juist in die sectoren waar de stad en de regio behoefte hebben aan meer aanwas, zien we een krimp. En dat is niet goed”
11 oktober 2018

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de voorlopige instroomcijfers voor het studiejaar 2018-2019 bekend gemaakt. In totaal zijn 12.120 eerstejaars studenten in september gestart met een Bachelor-, Associate Degree (AD)- of Masteropleiding aan Hogeschool Rotterdam.

Dit is na een meerjarige groei de laatste jaren, voor het eerst een lichte daling van de instroom van -0,1%. Liep de hogeschool vaker voorop in de groei, nu zien we het omgekeerde. Op landelijk niveau is er wel sprake van een lichte stijging in het hoger beroepsonderwijs 

Hogeschool Rotterdam kent in bijna alle sectoren een daling van het aantal eerstejaars Bachelorstudenten. “Die instroom moet weer omhoog. We werken hier gestaag aan de verbetering van de kwaliteit, zodat we onze studenten het beste onderwijs in de regio kunnen bieden. Onze Pabo, die het beste onderwijs van de westelijke regio’s biedt, is daar een mooi voorbeeld van”, aldus bestuursvoorzitter Ron Bormans. 

Door de daling in de sectoren onderwijs (-7,5%), techniek (-2,4%) en gezondheidszorg
(-21,6%) zal de druk op de arbeidsmarkt toenemen. “We zien dit jaar een ander beeld dan voorgaande jaren. Voorheen groeiden we overwegend in die sectoren waar grote tekorten zijn. Nu is dat niet het geval. Juist in de sectoren waar de stad, de regio en het land behoefte hebben aan meer aanwas (techniek, onderwijs en zorg) zien we een krimp. Reden temeer om nog harder te werken om studenten met succes naar een diploma te begeleiden.”

Ontwikkeling sector economie

Daartegenover staat de sector economie die al jaren een continu groeiende studenteninstroom kent en ook dit jaar weer is toegenomen met +4%. Hoewel de hogeschool het toejuicht dat jongeren hun weg vinden naar het hoger onderwijs, ziet de hogeschool in de toekomst mogelijk een maatschappelijk vraagstuk ontstaan in de economische sector. Momenteel biedt de arbeidsmarkt voldoende kansen voor afgestudeerden van de economische opleidingen. De vraag is echter of de arbeidsmarktpositie zo gunstig blijft, gezien de (verwachte) ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld informatisering van beroepen en binnen bepaalde sectoren, zoals het bankwezen. “Daarmee rijst de vraag of de instroom zoals die nu verdeeld is over de verschillende hbo-sectoren binnen onze hogeschool, ook met het oog op de langere termijn, in balans is. Het antwoord daarop is wat ons betreft volmondig nee. Wij vinden het in die zin gerechtvaardigd om de instroomontwikkeling met onze Rotterdamse partners, zoals het beroepenveld, de gemeente, ROC’s en hogescholen bespreekbaar te maken. Dat gesprek vindt al plaats en zullen we intensiveren. We moeten in gezamenlijkheid een antwoord vinden.”

Kader

  Voltijd/duaal deeltijd Totaal
Bachelor -2,5% +5,0% -1,9%
Associate Degree +0,4% +13,5% +3,4%
Master +113,9% +17,0% +71,9%
Totaal -1,0% +8,2% -0,1%

 

  Bachelor voltijd/duaal Bachelor deeltijd Totaal Bachelor
Economie +5,0% -13,1% +4,3%
Sociaal -2,6% +6,6% -1,4%
Gezondheidszorg -25,3% +42,1% -21,6%
Onderwijs -11,7% +5,4% -7,5%
Kunst +0,8% n.v.t. +0,8%
Techniek -2,9% +5,0% -2,4%
Totaal alle sectoren -2,5% +5,0% -1,9%

Verschillen op opleidingsniveau

De opleidingen van Hogeschool Rotterdam vertonen een gemêleerd beeld qua instroom. In de technieksector zijn de opleidingen Bouwkunde en Automotive flink gestegen ten opzichte van de andere techniekopleidingen, die een daling kennen. In de onderwijssector is de daling op de Pabo van -11% opvallend. Zeker gezien het feit dat vorig jaar weer meer studenten kozen voor een opleiding in de sector onderwijs. “Wat hoopvol stemt, is dat de laatste jaren een substantiële groep studenten zich inschrijft voor de februari-instroom, waardoor deze daling voor een belangrijk deel gematigd wordt.”

De daling in de zorgsector is toe te schrijven aan de numerus fixus bij de opleiding Verpleegkunde die daardoor -58% minder instroom in de voltijdvariant heeft dan het voorgaande jaar (toen we 535 eerstejaars konden verwelkomen). Deze fixus is voor dit studiejaar binnen de sector landelijk afgesproken met het doel om een gecontroleerde groei te stimuleren. Bormans: “Op deze manier kunnen we de kwaliteit blijven garanderen en zijn we zeker van voldoende stageaanbod. Van belang is dan wel dat we landelijk eendrachtig optreden.” De fixus lijkt dit jaar een afschrikwekkend effect te hebben gehad op de inschrijvingen. “Dat is natuurlijk niet goed. Dus gaat de fixus er meerjarig van af  en mogen we veronderstellen dat we de instroom weten te herstellen.”

Associate degrees stabiele groei en Masters in de lift

De instroom in de AD-opleidingen is vooral door een toename van het aantal deeltijdstudenten ook dit jaar weer gestegen met +3,4%. “We gaan de komende jaren weer nieuwe opleidingen lanceren, juist daar waar er behoefte is, zoals in de ICT-sector. Dus die groei zal aanhouden.” Verder zien we een flinke stijging van +71,9% bij de Masteropleidingen, die van 203 naar 349 eerstejaars zijn gegroeid. “Dat zien we als een mooie ontwikkeling, aangezien er in verschillende beroepen vraag is om meer masteropgeleide professionals. We gaan proberen dat verder uit te bouwen.” 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen