Menu Zoeken English

Instroom eerstejaarsstudenten Pabo HR groeit met 31%

06 september 2017

Dit jaar hebben aanzienlijk meer studenten gekozen voor de Pabo aan Hogeschool Rotterdam. Met ruim 220 aanmeldingen is het aantal studenten met 31% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben ruim veertig studenten zich aangemeld voor de deeltijdopleiding. Dat blijkt uit onze meest recente aanmeldcijfers.

 In 2015 kende de opleiding nog een flinke daling door de aanscherpte toelatingseisen. De groei is een positief en belangrijk signaal gezien het nijpende tekort aan leraren in het basisonderwijs. De ontwikkeling sluit mooi aan bij het plan van de gemeente Rotterdam om in het basisonderwijs meer leraren voor de klas te krijgen.

Matchingsactiviteiten en voorlichting werpen vruchten af 

Hogeschool Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren ook hard gemaakt om de instroom van de Pabo te vergroten. Zo hebben we een aantal maatregelen getroffen, die bijgedragen hebben aan deze groei. De opleiding heeft meer matchingsactiviteiten ontwikkeld voor aankomende studenten, die al in een vroeg stadium zorgen voor binding met de opleiding, zoals startgesprekken en andere activiteiten. Zo krijgen de leraren in spe na een bezoek aan een basisschool introductielessen, waarbij zij een les voorbereiden en presenteren. Daarnaast krijgen ze een les over de taal- en rekentoets, zodat nieuwe studenten vooraf weten wat zij van de toelatingstoetsen mogen verwachten. Ook is meer gebruik gemaakt van social media om studenten inzicht te geven in wat studeren aan de Pabo betekent. Daarnaast merken we dat studiekiezers zich beter voorbereiden op de landelijke toetsen voor de Pabo.

Lerarentekort 

Landelijk heeft het beroep leraar veel aandacht gekregen vanwege het dreigende lerarentekort, dat kan mogelijk ook een positief effect hebben op de toename. Landelijk zijn verschillende initiatieven ontplooid om de lerarenopleiding aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld is het doorstroomtraject waarin mbo-studenten worden voorbereid op de Pabo, dat we dit jaar voor het eerst gestart zijn in samenwerking met andere hogescholen en mbo’s in Rotterdam.

Niveau Pabo verhoogd 

Collegevoorzitter Ron Bormans: ‘’De Pabo’s hebben de afgelopen jaren een grote stap gezet in het verhogen van het niveau van de opleiding. Dat hebben ze vooral gedaan door een veel sterker accent te leggen op de cognitieve kant van het onderwijs, dat zich uit in stevige toetsen tijdens de opleiding, maar ook voor de poort. Je komt er niet meer zo maar in. Daar is veel lof voor, maar we zagen ook een neveneffect: de instroom liep terug. Vooral de mbo’er heeft het moeilijk de horde van de toetsen voor de poort te nemen, waardoor niet alleen de instroom terugloopt maar ook de diversiteit in de samenstelling van de instroom.’’ 

‘’We hebben samen met collega-hogescholen en de mbo’s de handen ineen geslagen om tot creatieve oplossingen te komen om de Pabo toegankelijk te houden. Het is mooi om te zien dat die inspanningen bij onze Pabo z’n vruchten begint af te werpen.’’

Ron Bormans Voorzitter college van bestuur

Doorstroomtraject gestart

In dit nieuwe doorstroomtraject is in Rotterdam een groep van 24 studenten gestart. Het mooie is dat ook zij dit studiejaar in februari in de Pabo opleiding zullen instromen. Ook Amsterdam en Den Haag zijn dit jaar gestart met een doorstroomtraject. 

Lees ook

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen