Menu Zoeken English

Inclusiviteit en studiesucces, onlosmakelijk verbonden

WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek aan de slag voor meer inclusief onderwijs
07 september 2018

Het groeien naar inclusiever onderwijs staat bij Hogeschool Rotterdam hoog op de prioriteitenlijst. Zeker nadat de afgelopen jaren in verschillende experimenten is gebleken dat inclusiviteit een grote bijdrage levert aan studiesucces. Bij aanvang van vorig studiejaar is zelfs een experimenteerwerkplaats ingericht op zoek naar meer initiatieven voor inclusief onderwijs. Sinds die tijd is er heel wat tot stand gekomen. Tijdens de opening van het hogeschooljaar 2018 – 2019 laat deze WERKplaats aan de genodigde bestuurders, samenwerkingspartners en collega’s zien op welke manieren zij inclusief onderwijs een boost wil geven.

Projectleider van de WERKplaats Margo Pluijter: “Er zit enorm veel energie in de werkplaats. Waar het bij de start even zoeken was, heb ik nu het gevoel dat ik bijna achter alle ontwikkelingen moet aanhollen. Wat ik de mooiste opbrengst vind, is dat er nu een veel grotere groep docenten aan de slag is met inclusiviteit dan vóór we hiermee begonnen. Uit alle hoeken komen voorstellen, vanuit de docenten zelf, precies zoals beoogd. Ik vind het ook heel inspirerend om te zien dat er tussen opleidingen en onderwijsinstituten heel veel interdisciplinair wordt samengewerkt.”

Inclusiviteit gaat om gezien worden, om aandacht te hebben voor elke student met zijn of haar individuele eigenschappen. De WERKplaats is er om elkaar te helpen, om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Feedback en taalontwikkelend lesgeven

Van de elf experimenten die de werkplaats tot nu toe opleverde presenteren er vier zich aan de zaal. Als eerste het experiment ‘Inclusief toetsen’ waar hoofddocent Monique van den Heuvel van het Instituut voor Gezondheidszorg de kar trekt. Inclusief toetsen houdt bijvoorbeeld in dat studenten al vooraf aan een toets feedback krijgen op hoe zij de stof beheersen. Onnodige ‘taligheid’ bij toetsen krijgt aandacht. Margo: “Bij veel traditionele toetsen is het vooral begrijpend lezen dat getoetst wordt. Jargon wordt ten onrechte als bekend beschouwd. Terwijl er veel meer taalontwikkelend lesgeven kan worden, de kloof tussen het dagelijks taalgebruik en vaktaal wordt dan langzaamaan gedicht.”

Veerkracht en weerbaarheid

Het tweede experiment in de spotlights is ‘Veerkracht en balans’. De decanen van de hogeschool hebben het initiatief genomen voor een programma  dat in de lessen studieloopbaancoaching gegeven kan worden om studenten te leren omgaan met prestatiedruk en stress. Ervaringen met het programma worden opgedaan bij het Instituut voor Sociale Opleidingen, aldus studentendecaan Serge Feldmann.

Bij Verpleegkunde komt uitval bij stages veel voor, omdat studenten mentaal nog niet goed toegerust zijn voor het vak, wat vaak te maken heeft met weerbaarheid. Hoofddocent Susan Jedeloo vertelt over de training ‘Verbindend Communiceren’ die bij de opleiding wordt ingezet om de communicatie tussen studenten, docenten en stagebegeleiders/praktijkopleiders te verbeteren. “Door samen te leren, dezelfde inzichten met elkaar te delen, ontwikkel je meer begrip voor elkaar en dat gaat hopelijk uitval bij stages verkleinen.”, zegt ze. Als het experiment slaagt willen ook andere opleidingen van de Instituten voor Gezondheidszorg en Sociale Opleidingen meedoen.

De overige experimenten zijn net zo divers. Inclusiviteit kan op veel plaatsen meer aandacht krijgen, of het nu is bij toetsing, door rechtstreekse kennisoverdracht of door het geven van feedback in de opleiding of stage.  

Acht WERKplaatsen

Naast de WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek is Hogeschool Rotterdam vorig jaar nog zeven andere werkplaatsen gestart. Ze zijn bedoeld om ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de hogeschool met ideeën vanuit het onderwijs zelf een stap verder te brengen. Uiteindelijk gaat het erom onze maatschappelijke opdracht te kunnen volbrengen: elke student opleiden tot een waardevolle professional met ieder zijn of haar eigen bijdrage aan de maatschappij.

Lees meer over deze strategische speerpunten en de bijbehorende WERKplaatsen  >>

 


 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen