Menu Zoeken English

Impressie openbare les Next Strategy van Arjen van Klink

Strategisch kansen voor het mkb
06 november 2017

Binnen het mkb is strategie een ondergeschoven kindje, aldus lector Arjen van Klink tijdens zijn openbare les op 2 november. Er is te weinig aandacht voor het proces om tot een goede strategie te komen die toekomstbestendig is. Daarom pleit Van Klink voor een toevoeging van een 5de P (proces) aan strategievorming

Binnen het mkb heerst een volgzame familiecultuur

Strategie loopt langs vier dimensies: de vier P’s. Je kunt het benaderen als een toekomstvisie (perspectief), een in te nemen plaats in de markt (positie), een uitgewerkt plan (plan) en als een route die stapsgewijs ontstaat (patroon). De lector geeft aan dat er over strategie veel scepsis is ontstaan. Het begrip lijdt aan inflatie, is stoffig en gedateerd. Een speeltje voor iets voor het topmanagement dat blijft hangen in plannen maken en papier produceren. En strategie is vooral gericht op bestaande markten. Tot slot lijkt het zo dat innovatieve starters succes hebben zonder strategisch plan.

‘’Mensen hebben nu eenmaal moeite met lange-termijn-denken’’, stelt Van Klink. ‘’Of ze moeten beursgericht denken, dat is puur op korte termijn.’’ Binnen het mkb is strategie van oudsher een ondergeschoven kindje. Het mkb is informeel en operationeel ingesteld. Er heerst een volgzame familiecultuur en ze zijn afhankelijk van langjarige regionale relaties. Daarbovenop zijn veel mkb’ers op leeftijd.

Next Strategy Scan

Reden voor Arjen om een 5e P toe te voegen om te komen tot een goede strategie: het proces. Het doel, netwerk en cultuur van de onderneming en de eigenschappen van de ondernemer zelf spelen een rol in dat proces.

De lezing krijgt een intermezzo waarin twee studenten via een video toelichting geven op de Next Strategy Scan, een research tool dat is ontwikkeld door het lectoraat en in een eerste versie op zeven bedrijven is losgelaten. Daaruit blijkt dat de zeven gescande bedrijven slecht scoren met aanpassingen op de economie van de toekomst, de next economy. De studenten laten weten vanaf het beeldscherm dat het mkb kansen laat liggen en doen vervolgens het aanbod om te helpen.

Door onderzoek loop je altijd voor

Aan het eind van de les nodigt Arjen van Klink drie aanwezige ondernemers uit voor een forum op het podium. Daar vertellen zij hoe zij over hun strategie nadenken. Het valt op dat de drie goedlopende ondernemingen investeren in hun personeel en initiatieven vanuit de werknemers laat komen, bottom up. Iedereen wordt bij de visie betrokken.

Collegelid Angelien Sanderman sluit de openbare les af en ziet de voordelen van de samenwerking tussen de praktijk en de hogeschool die met praktisch onderzoek veel kan betekenen voor de branche: “Door onderzoek loop je altijd voor.’’

Over Arjen van Klink

Arjen van Klink is programmadirecteur bij Kenniscentrum Business Innovation én lector Next strategy op Hogeschool Rotterdam. In zijn onderzoeksprojecten houdt hij zich bezig met drie onderzoekslijnen: circular economy, digital economy en start-up economy. Studenten en docenten van de vier economische instituten werken hierin nauw samen. Hogeschool Rotterdam beoogt zo de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren. De ontwikkeling van de HR Business School en de werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid sluiten hier mooi op aan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen