Menu Zoeken English

Betekeniseconomie in de praktijk: samenwerken met de Feyenoord Foundation

09 mei 2022

Vijf studenten – drie van de Hogeschool Rotterdam Business School en twee van Social Work – werken gezamenlijk aan een onderzoek voor de Feyenoord Foundation, een goed voorbeeld van wat studenten binnen het thema van Betekeniseconomie kunnen doen. Het is voor het eerst dat studenten samen met een dergelijk multidisciplinair project aan de slag gaan. Hoe bevalt het ze, en wat leren ze ervan?

Vernieuwend onderwijs

De Hogeschool Rotterdam en Feyenoord werken al jaren samen op het gebied van stages, keuzevakken, minors en andere activiteiten, maar dit is een nieuw soort project. Het is gestart in het kader van de nieuwe invulling van jaar 3 en 4, waarbij studenten meer ruimte krijgen om hun eigen keuzes te maken in hun studie, en samen te werken met studenten van andere disciplines. Daarmee worden studenten breder opgeleid en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Kim Niersman, die als studentenbegeleider betrokken is bij het project, vertelt meer over het idee achter deze opdracht. “We hebben een groepje van 5 studenten met verschillende achtergronden, die samen een opdracht gaan uitvoeren voor de Feyenoord Foundation. Bedrijven en organisaties worstelen natuurlijk met vraagstukken die niet binnen één discipline op te lossen zijn, dus er is een noodzaak voor studenten om niet alleen binnen hun eigen hokje te denken en te werken, maar gebruik te maken van andermans expertises. Met dat idee is dit project opgezet.”

Betekeniseconomie – de Feyenoord Foundation

Een organisatie die goed aansluit bij het thema Betekeniseconomie – één van de vier kernthema’s van de Hogeschool Rotterdam Business School – is de Feyenoord Foundation. Diep geworteld op Rotterdam Zuid helpt de Feyenoord Foundation mensen om hun leven weer in beweging te krijgen, door middel van verschillende (sport)activiteiten.

De Feyenoord Foundation houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en werk, niet alleen om een actieve en gezonde leefstijl te promoten, maar ook om kinderen en jongeren te helpen met het ontwikkelen van hun talenten, toegang tot de arbeidsmarkt en sociale cohesie. Om hun zichtbaarheid te vergroten hebben ze de hulp ingeroepen van onze studenten.

Het onderzoek

Student Sarah Abderrahmane (Bedrijfskunde) doet mee aan het project en vertelt waar het onderzoek over gaat: “Feyenoord Foundation is op het moment niet heel zichtbaar onder de mensen. Ze zijn heel actief bezig, maar eigenlijk weten maar weinig mensen wat ze doen. Aan ons is de vraag gesteld hoe je die zichtbaarheid kan vergroten. Tijdens de meeloopdagen hebben we ervaren dat ze hele mooie dingen doen die ook echt naar buiten gedragen moeten worden. Mensen móeten gewoon weten wat de Feyenoord Foundation doet.” Student Samar Al-Allaoui (Bedrijfskunde) vult aan: “Het leuke aan het project is dat we met zo’n vraag beginnen en we echt zelf moeten uitvogelen wat we gaan doen en hoe het onderzoek eruit moet zien. Je combineert eigenlijk alle kennis die je in de eerste paar jaar hebt opgedaan en daarmee kan je een echte organisatie helpen.”

Multidisciplinair samenwerken

Hoe ervaren de studenten het samenwerken met andere disciplines? Stijn Ros (Sport Marketing & Management) vertelt: “ik denk dat ik wel voor de groep spreek als ik zeg dat het leuk is om samen te werken met andere opleidingen, maar het was wel een zoektocht om te kijken hoe we er allemaal een deel van kunnen uitmaken, en hoe we de taakverdeling zouden doen.”

Frank Hogetoorn (Social Work) vult aan “het is een hele andere denkwijze en dat is heel leerzaam. Je leert de organisatie waar je rondloopt ook weer op een andere manier kennen, dat geeft ook weer verdieping. Wat mij wel opviel is dat de niet-Social Workers heel erg kort en bondig zijn en heel erg op de feiten. Wij zijn juist heel erg op het gevoel, en communiceren vaak heel uitgebreid. Dat was wel een groot verschil.”

Sarah is het eens met Frank, “wij zijn heel erg gewend om een advies op te stellen, dus wij kijken ook meer naar feiten: wat is er nou eigenlijk aan de hand en hoe kan je dat verbeteren? We kijken ook meer vanuit de strategische blik, meer dan Social Work doet."

Samar voegt nog toe, “nu kijken we ook meer vanuit het oogpunt van de doelgroep. Wat denken zij, wat voelen zij, wat voor impact heeft het op hen? Het kan theoretisch allemaal kloppen, maar als er in de werkelijkheid, bij de mensen zelf, helemaal geen behoefte aan is, dan loop je daar snel tegenaan.”

Kortom, een waardevolle ervaring voor de studenten: ze krijgen hands on ervaring met multidisciplinair samenwerken en de betekeniseconomie. En, vult Samar tot slot nog aan, “we mogen ook af en toe naar de wedstrijden!”

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen