Ga direct naar de content

HR en Zuid-Hollandse Hogescholen worden lid van Medical Delta

05 november 2015

Samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool INholland en Hogeschool Leiden treedt Hogeschool Rotterdam op 5 november toe als lid van de Medical Delta, een samenwerkingsverband van instellingen en bedrijven die een rol spelen op het gebied van Life Sciences, gezondheid en technologie in Zuid-Holland.

Zuid-Holland kent een unieke concentratie van instellingen die op dit vlak actief is. Samen kunnen zij een substantiële bijdrage leveren aan de oplossing van actuele zorgvragen. De hogescholen spelen een belangrijke rol in het opleiden van professionals voor de toekomst en gebruiken de actuele vragen uit de praktijk om het onderwijs daarop toe te snijden.

Daarbij hoort ook het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ondersteunen van gezamenlijke subsidietrajecten. Naar verwachting zorgt de Medical Delta voor een impuls in de regionale synergie: de partners gaan nauwer samenwerken, kennis en kunde bundelen en elkaar aanvullen.

Proeftuinen en stages

In dit tijdsgewricht krijgt ieder van ons steeds meer beschikking over medische gegevens. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen en nieuwe beroepen op het snijvlak van Health en Technology.

Een concreet voorbeeld van de samenwerking is de zogenoemde proeftuin. Hier worden zorginnovaties getest met stakeholders én eindgebruikers. De behoefte van de eindgebruiker dient als input. De hogescholen zijn zeer actief betrokken bij de regionale discussie over het neerzetten van Medical Delta proeftuinen voor zorginnovatie.

Verder wordt gedacht aan het ontwerpen van een stagebank waar(in) de studenten van de betrokken hogescholen stages kunnen vinden bij bedrijven en instellingen binnen de Medical Delta.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.