Menu Zoeken English

Hogeschoolmedewerkers adviseren College van Bestuur over thema's strategische agenda

02 juni 2017

Zeven werkgroepen binnen Hogeschool Rotterdam presenteerden deze week hun adviezen over thema’s uit de strategische agenda aan het College van Bestuur. De werkgroepen zijn vijf maanden geleden samengesteld uit docenten, stafmedewerkers, lectoren en onderwijsmanagers. De thema’s zijn van belang voor de toekomst van de hogeschool: organisatie, professionaliteit, leiderschapsontwikkeling, spelregels, internationalisering, nieuwe bedrijvigheid en het ICT in het onderwijs.

Hogeschool Rotterdam is momenteel bezig met de uitwerking van de strategische agenda. In Onze Agenda, zoals deze wordt genoemd, staat dat ‘de ontwikkelingen in de samenleving vragen om verandering van ons huidige onderwijs’.

Meedenken

De hogeschool riep medewerkers op over de thema's van de agenda mee te denken. Ongeveer 100 personeelsleden meldden zich aan. Ook externe adviseurs Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki werd gevraagd om met de hogeschool mee te denken over verdere organisatieontwikkeling. Op basis van de adviezen van de werkgroepen zal het college besluiten nemen over de toekomststrategie van de hogeschool. Tijdens de jaaropening in augustus zal het college de gekozen richting bekendmaken.

Lees meer

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.