Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam officieel UNESCO-school

19 februari 2016

Hogeschool Rotterdam mag zich sinds begin dit jaar officieel een UNESCO-hogeschool noemen. Van de hogeschool ontvangen de lerarenopleidingen Aardrijkskunde en Maatschappijleer en de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) het UNESCO-predicaat van de VN-organisatie. Hiermee treedt Hogeschool Rotterdam toe tot het wereldwijde netwerk van ca. 10.000 UNESCO-scholen met als doel middels onderwijs bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

UNESCO-thema’s

UNESCO-scholen ontvangen het predicaat als zij in hun onderwijs projecten integreren rond de vier UNESCO-thema’s: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling. De deelnemende opleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben een programma op deze thema’s ontwikkeld onder de titel ‘Cultural development for sustainable peace.’ Met dit programma sluiten de opleidingen aan bij lopende Rotterdamse projecten op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed, maar zij ontwikkelen ook zelf activiteiten met andere opleidingen van de hogeschool of zelfs andere scholen en organisaties. 

Ron Bormans, Brenda Lems, Peter Dijkstra, Anna Hendrix en Pieter Goudappel op een historische locatie binnen onze eigen muren: het torentje op locatie Museumpark waar vroeger een tandarts en kapper gevestigd waren voor Unilever-personeel.
 
Fotografie: Marina Meeuwisse 

Stadsverhalen van Rotterdam

De activiteiten uit het UNESCO-programma sluiten aan op drie belangrijke stadsverhalen van Rotterdam. Het eerste stadsverhaal is het bombardement van Rotterdam. Vanuit de minor Cultureel erfgoed maken studenten complete lespakketten over erfgoed en de Tweede Wereldoorlog. Deze lespakketten sluiten aan bij de directe omgeving van Rotterdamse basisscholen die hierbij betrokken zijn.

Het tweede stadsverhaal is ‘Rotterdam 100 jaar modern’. CMV-studenten werken samen met het Chabot-museum om inhoud te geven aan dit stadsverhaal.

Het derde stadsverhaal speelt zich af rondom Rotterdam als kosmopolitische stad. Hiervoor verrichten studenten uit diverse opleidingen onderzoek en organiseren allerlei evenementen in het kader van de UNESCO-werelddag (over culturele diversiteit en interculturele dialoog) op 21 mei op de West-Kruiskade. Ook ondersteunen studenten het Keti Koti-festival (de herdenking over afschaffing van slavernij) op 1 juli. Daarnaast verricht een groep studenten voor het derde stadsverhaal onderzoek naar culturen op de Rotterdamse West-Kruiskade voor een mogelijke voordracht op de nationale inventaris van immaterieel erfgoed van UNESCO. 

Toegevoegde waarde

Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, is tevreden met de erkenning voor de hogeschool. “Nederland telt nu 37 UNESCO-scholen. Deelnemen als UNESCO-school verrijkt niet alleen ons onderwijs, maar is ook van grote toegevoegde waarde voor de studenten zelf. De student wordt uitgedaagd om na te denken over de maatschappelijke waarde van het beroep waarvoor hij wordt opgeleid en leert zichzelf de vraag te stellen: als ik dit doe, wat heeft de wereld daaraan? In essentie verhogen deze projecten de maatschappelijke waarde van het beroep waarvoor wij ze opleiden en zijn zijzelf ook direct maatschappelijk actief.”

Bormans hoopt dat meer studenten of docenten zich aangesproken voelen voor de idealen van UNESCO en dat zij zelf met ideeën komen die passen bij het realiseren van het internationale motto: “Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” Er is een UNESCO-commissie met docenten van de betrokken opleidingen opgericht, die kijkt of er een UNESCO-project van kan worden gemaakt. Ook wordt al het lesmateriaal vrij toegankelijk gemaakt door de mediatheek. Voor meer informatie kunnen studenten en medewerkers zich wenden tot: hr_unesco@hr.nl of direct tot een van de betrokken docenten:

  • Lerarenopleiding: Marcel Mooijman (maatschappijleer) en Pieter Goudappel (geschiedenis)
  • Pabo: Hans de Vries
  • CMV: Peter Dijkstra

De officiële toekenning en plaatsing van het UNESCO scholen plakkaat zal plaatsvinden voor de zomervakantie.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.