Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam deelnemer Platform 010inclusief

25 januari 2017

Hogeschool Rotterdam heeft zich aangesloten bij het Rotterdamse Platform 010inclusief dat zich inzet om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden. Aansluiting bij het platform is in lijn met de vorig jaar door de hogeschool getekende Charter Diversiteit en het diversiteitbeleid van de hogeschool.

Bovenal sluit het aan bij de maatschappelijke rol die wij vervullen bij het toeleiden van onze divers samengestelde studentpopulatie naar de regionale arbeidsmarkt. “Conform de visie van het Platform 010inclusief vinden wij het van belang dat onze studenten en afgestudeerden worden beoordeeld op hun capaciteiten, talent en motivatie”, aldus Ostara de Jager, directeur Onderwijs en Ontwikkeling.

Op dinsdag 24 januari zette zij namens de hogeschool haar handtekening onder het convenant dat tot doel heeft inclusiviteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op Hogeschool Inholland waar verschillende partijen, zoals, werkgevers, werknemers, sociale ondernemers en studenten met elkaar en met Rotterdamse burgers in gesprek gingen over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Platform 010inclusief

Het Platform 010inclusief is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en diverse partners uit verschillende sectoren. Samen maken zij zich hard voor een eerlijke arbeidsmarkt en het bestrijden van arbeidsdiscriminatie. De ambities van het platform zijn gericht op kennisdeling, organisaties inspireren om arbeidsdiscriminatie terug te brengen en innoveren door te werken aan vernieuwende en structurele aanpak. De ambities willen zij o.a. realiseren door onderlinge samenwerking, dialoogbijeenkomsten voor werkgevers en (potentiële) werknemers en onderzoek. Deelnemers aan het platform zijn o.a. RADAR, Hogeschool Inholland, Nationale-Nederlanden, RET, Rabobank en Politie Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen