Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam bouwt met HvA en HU aan hét centrum voor Responsible Applied AI

SPRONG-subsidie toegekend
04 november 2021

Hogescholen voeren samen met bedrijven en instellingen praktijkgericht onderzoek uit om kennis en innovaties te creëren voor onderwijs en beroepspraktijk. Sommige maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex maar ook universeel, dat een samenwerking met meerdere hogescholen tot meer substantiële resultaten leidt. Regieorgaan SIA kent hiervoor sinds een jaar de SPRONG-regeling. De aanvraag voor ‘Responsible Applied AI’, waarbij Hogeschool Rotterdam deel uitmaakt van de samenwerking van hogescholen, werd onlangs toegekend.

Hogeschool Rotterdam heeft, samen met Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht, een SPRONG-subsidie ontvangen. De hogescholen kunnen daarmee een infrastructuur opbouwen voor een onderzoeksgroep rondom het toepassen van Artificial Intelligence (AI). Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend  als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI. De Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van het programma.

Samenwerking van grote meerwaarde 

Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society bij Hogeschool Rotterdam, is erg blij met de toekenning van de aanvraag: “We hebben heel veel zin om te gaan starten met onze partners, de lectoren uit de verschillende kenniscentra en met de praktijkpartners uit de regio in de hybride leeromgeving. Op dit moment werken we in het onderzoeksproject Designing Responsible AI for Media Applications (DRAMA) al samen met dezelfde onderwijspartners Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht. Die samenwerking is van grote meerwaarde.” 

Ontwikkelingen

Artificial Intelligence ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor instellingen en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen.

Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in bijvoorbeeld retail of zorg waarbij rekening gehouden wordt met de gebruiker en andere stakeholders. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken? Het huidige Artificial Intelligence-onderzoek richt zich veelal op de technologie en geeft daarmee onvoldoende antwoord op de vraag hoe AI op een verantwoorde wijze te implementeren is. 

SPRONG-groep Responsible Applied AI

De SPRONG-groep, bestaande uit Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en 7 kernpartners, verricht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen de partners een Responsible Applied AI-methodologie die helpt om AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Startpunt is de (door)ontwikkeling van 3 hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden Retail, Zakelijke dienstverlening en Media, waarin ontwerpers, AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen optrekken. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald. 

Over SPRONG

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Iedere SPRONG-groep krijgt 1 miljoen euro voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens een miljoen voor weer vier jaar. Met SPRONG doet Regieorgaan SIA een grote investering in de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen