Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam aan de slag met Onze Agenda

Beroep op denkkracht en advies eigen organisatie en deskundigen
23 februari 2017

De hogeschool werkt momenteel aan de invulling van de opgaven van de strategische agenda ’Onze Agenda, opleiden in Rotterdam voor de wereld van morgen’. De oproep van het College van Bestuur aan de organisatie om mee te denken over de toekomst van de hogeschool, heeft ruim 100 collega's aangezet zich te melden. Docenten, stafmedewerkers, lectoren en onderwijsmanagers bundelen hun expertise, ervaringen en enthousiasme en gaan in werkgroepen aan de slag. Ook zijn externe adviseurs Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki, gevraagd om met de hogeschool mee te denken over verdere organisatieontwikkeling.

Tijdens de jaaropening van Hogeschool Rotterdam in september 2016 is Onze Agenda  gepresenteerd. In de agenda benoemt de hogeschool de ambitie en opgaven om vorm te geven aan het beste toekomstbestendige hoger beroepsonderwijs. Daarbij is de noodzaak benadrukt om docententeams de ruimte te bieden voor de (door)ontwikkeling van het onderwijs. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingen in de samenleving, het specifieke beroepsdomein en bij de studentenpopulatie van de opleiding. 

Vraagstukken

Deze taak betekent een doordenking van wat dat betekent voor de professionaliteit van het docentschap en voor het soort leiderschap dat daarbij past. Daarbij is de vraag gesteld of de huidige organisatievorm voldoende is ingericht op het bieden van die verantwoordelijkheid van de docententeams. En met welke regels en afspraken de teams geholpen worden om invulling te geven aan hun opdracht. 

Hogeschool Rotterdam beweegt zich met deze opgaven naar een gedecentraliseerde hogeschool die verantwoordelijkheid en ruimte biedt aan alle professionals binnen de organisatie. Een hogeschool die een waardengemeenschap vormt en opleidingen stimuleert om rond pedagogische en didactische vraagstukken met en van elkaar te leren. Bovendien biedt de variëteit aan opleidingen de kans om multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op complexe vragen in de beroepspraktijk. 

Werkgroepen

In de periode van februari tot en met juni 2017 buigen werkgroepen, bestaande uit docenten, managers, lectoren en stafmedewerkers van de hogeschool zich over eerdergenoemde vraagstukken rondom de thema’s Organisatie, Professionaliteit, Leiderschapsontwikkeling en Spelregels. Om de hogeschool te verrijken met aanvullende ideeën en opvattingen over de besturing en inrichting van de organisatie, zijn twee externe adviseurs ingeschakeld:

  • Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State en voormalig lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam en
  • Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist, columnist van het Financieel Dagblad en auteur van onder meer ‘Het einde van het midden’.

Deze deskundigen met kennis van het hoger onderwijs, van organisatie-inrichting en ontwikkelingen in de samenleving vullen elkaar uitstekend aan met ieder hun eigen expertise en ervaringen en zullen samen met de werkgroep ‘Organisatie’ passende scenario’s voor de vertaling van de decentraliseringsopgave bespreken en onderzoeken. 

Daarnaast vragen ontwikkelingen in de grootstedelijke, internationale context van Rotterdam om de versterking van het profiel van de hogeschool. Drie werkgroepen gaan daarom aan de slag met een advies rondom de invulling van de volgende thema’s: Internationalisering, Nieuwe bedrijvigheid en ICT in het onderwijs. 

Adviezen

De werkwijze luidt een nieuw, spannend en leerzaam samenwerkingstraject in voor de hogeschool. Het College van Bestuur hecht veel waarde aan zowel de opbrengsten van de werkgroepen als aan de ervaringen met dit proces. Op basis van de adviezen van de werkgroepen formuleert het college besluiten rondom de thema’s. Indien de voorgenomen besluiten afwijken van de gegeven adviezen, zal het college dit expliciet beargumenteren. De besluiten worden gedeeld met de organisatie, in het bijzonder met de centrale medezeggenschapsraad. De resultaten van dit proces worden gepresenteerd op de jaaropening in september 2017.  

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen