Hogeschool Rotterdam maakt werk van betere begeleiding buitenlandstages

17 oktober 2017

In de Radio 1-uitzending van Report Radio van afgelopen zondag is er aandacht besteed aan de begeleiding van hbo-studenten die een stage in het buitenland volgen. Uit onderzoek onder studenten van verschillende hogescholen blijkt dat met name de voorlichting en het aantal contactmomenten beter moeten. Aan het onderzoek deden zo’n honderd studenten van Hogeschool Rotterdam mee. Ongeveer de helft daarvan geeft aan dat zij niet goed zijn voorgelicht over de cultuurverschillen en risico’s in het land van de stage. Ook geeft een derde aan dat zij meer contact en begeleiding vanuit de hogeschool hadden verwacht.

Aandacht voor goede voorlichting en begeleiding

Hogeschool Rotterdam heeft met belangstelling kennis genomen van de onderzoeksresultaten en neemt de signalen die de studenten hierin afgeven serieus. Collegevoorzitter Ron Bormans: “Een stage in het buitenland is een spannende ervaring die logischerwijs veel impact heeft op onze studenten. Goede voorlichting en begeleiding is daarom erg belangrijk. Dat mogen de studenten ook van ons verwachten. Ik betreur de individuele verhalen van studenten die zich onvoldoende geïnformeerd en gezien voelden door de hogeschool. Daarover gaan we met de betreffende opleidingen in gesprek. Dat moet beter.”

Verschil tussen verwachting en praktijk

Als het gaat om de voorlichting over een stage in het buitenland, ziet Bormans een verschil tussen de verwachtingen die studenten hebben en de daadwerkelijke ervaring. “We ondernemen natuurlijk verschillende activiteiten om studenten op een goede manier voor te bereiden op een buitenlandervaring. Zo wordt er jaarlijks een hogeschoolbrede informatiebeurs georganiseerd, de zogeheten Wil Weg Dag. Daarnaast vinden er per opleiding specifieke activiteiten plaats, dat varieert van een speciale internetpagina met alle informatie en lessen in cross cultural management, tot een calamiteitenbijeenkomst voor vertrek waarin allerlei (landen)risico’s aan de hand van adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden besproken. Opleidingen kunnen op dit gebied meer van elkaar leren, dat gaan we stimuleren.”

“Maar als je dan eenmaal in het buitenland bent - in een nieuwe omgeving, met een andere taal, waar je over het algemeen nog niemand kent – dan is het toch anders dan je vooraf had gedacht. Daarom is regelmatig contact met het thuisfront, maar ook met school van grote waarde. Vanuit de opleiding moeten er dan ook voldoende contactmomenten worden georganiseerd. Dat gaat bij veel opleidingen goed, maar de resultaten uit dit onderzoek laten zien dat dat niet altijd overal het geval is.”

Samen tot adequate oplossingen komen

De hogeschool pakt het signaal van de studenten snel op. Het College van Bestuur heeft de afdeling die zich bezighoudt met de internationale activiteiten van de hogeschool, gevraagd om een analyse te maken en met een advies te komen. Volgende week komen de coördinatoren internationalisering van verschillende opleidingen al bij elkaar om de onderzoeksresultaten van Radio 1 te bespreken. Zij zullen in kaart brengen hoe de hogeschool het nu doet en wat daarin beter kan. ‘’We gaan daarover ook graag het gesprek aan met de leden van de Studentenraad,” zegt Bormans. “Het is een belangrijk onderwerp, waarin we samen tot adequate oplossingen moeten komen.”

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.