Menu Zoeken English

Groei studenteninstroom Hogeschool Rotterdam zet door

30 januari 2017

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen de definitieve instroomcijfers bekend gemaakt. Deze laten zien dat de studenteninstroom van Hogeschool Rotterdam in het studiejaar 2016-2017 wederom is toegenomen. Met deze groei (+6%) zit de hogeschool net iets boven de landelijke trend (+5,1%). Waar landelijk sprake is van herstel ten opzichte van een daling vorig jaar, zet bij Hogeschool Rotterdam de groei door. Bovendien is de uitval stabiel gebleven, waardoor de groei evenredig doorzet in de totale studentpopulatie van de hogeschool.

Groei Ad’s en masters

Deze groei is te herleiden tot een aantal ontwikkelingen. We constateren dat ook dit jaar meer studenten hebben gekozen voor een Associate degree (Ad’s) opleiding (+13%). In de loop der jaren zijn de Ad’s uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van het hoger onderwijs en doen daarmee recht aan de zelfstandige status die zij toegekend krijgen. De toename bij de Ad’s is enerzijds het resultaat van twee nieuwe opleidingen, Integraal Bouwmanagement en Sales en Accountmanagement, maar is ook zichtbaar bij bestaande Ad-opleidingen. We constateren ook dit jaar een groei van de masteropleidingen (+14,7%). 

Daling instroom Pabo

De flinke instroomdaling die de Pabo vorig jaar doormaakte, herstelt zich landelijk weer iets (+8,2%). Hogeschool Rotterdam volgt deze landelijke hersteltrend echter niet (-6%). Ook de instroom van studenten met een mbo- of een migratieachtergrond blijft steken op het zorgwekkend lage niveau van vorig jaar. Dit is voor het College van Bestuur van de hogeschool al langere tijd een ernstig punt van zorg en is ook onacceptabel gezien onze maatschappelijke opdracht voor de stad. De hogeschool heeft diverse maatregelen getroffen om deze trend te keren en het talent in de regio ten volle te benutten, zodat we meer goede docenten voor de klas krijgen. Dit jaar zal worden gestart met een schakeltraject voor een goede aansluiting op de Pabo samen met Rotterdamse mbo-scholen. Ook is onlangs in samenwerking met Rotterdamse po, mbo en hbo instellingen een carrièrestartgarantie gelanceerd om meer studenten uit Rotterdam-Zuid te stimuleren om voor het onderwijs te kiezen. 

Ontwikkeling in sectoren

Naast de ontwikkelingen in bovengenoemde sectoren constateren we een daling van de studenteninstroom in de zorg en bij sociale opleidingen. Daarentegen is er stijging in het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in het economisch domein of de technieksector. In de kunstsector zien we een ruime toename, waarmee de dalende trend van de afgelopen jaren zich herstelt. 

Deze factsheet geeft de ontwikkeling weer van de instroom bij Hogeschool Rotterdam vergeleken met de totale instroom in het hbo over een aantal jaren. Lees ook het bericht van de Vereniging Hogescholen hierover.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.