Menu Zoeken English

Goede samenwerking mbo-hbo is de basis voor succesvolle Associate degree

03 juli 2017

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de positie van de Associate degree opleidingen (Ad’s) verder moet verzelfstandigen. De Rotterdam Academy (RAC), het samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine, juicht die ontwikkeling toe.

Eén van de amendementen bij dat wetsvoorstel is erop gericht om de mogelijkheid tot de uitvoering van dit onderwijs veel nadrukkelijker bij de ROC’s neer te leggen. Onze ervaring bij de RAC laat zien dat goede samenwerking en gezamenlijk eigenaarschap van groot belang zijn, en dat met name studenten het zeer waarderen dat de Ad’s onderdeel zijn van het hoger onderwijs, zowel wat betreft het onderwijs als ook de diplomering. Het gaat er niet om, zoals het amendement bepleit, om verantwoordelijkheden voor onderwijs en toetsing te splitsen tussen mbo en hbo, maar juist om het gezamenlijk realiseren van goede condities voor deze opleidingen. 

Ad's onderdeel van het hoger onderwijs

Hogeschool Rotterdam, Albeda en Zadkine hebben in 2010 besloten om het Associate degree onderwijs in Rotterdam als samenwerkingsverband aan te bieden. Dit samenwerkingsverband vindt zijn uitingsvorm in de Rotterdam Academy. Dit samenwerkingsverband en de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, is uitermate succesvol gebleken. Kern van de formule is dat de Ad’s onderdeel zijn van het hoger onderwijs, maar in een samenwerking tussen mbo en hbo tot stand komen. 

In vijf jaar tijd is de Rotterdam Academy uitgegroeid tot een school met ruim 2500 studenten en (per september 2017) 14 programma’s, waar jonge mensen opgeleid worden als beginnend professional in een veelheid van beroepen en die tevens de mogelijkheid bieden door te stromen naar de Bacheloropleiding.

Gezamenlijke ontwikkeling van de opleidingen 

Deze stormachtige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan de manier waarop de samenwerking gestalte krijgt:

  • Een heldere positionering – ook met betrekking tot huisvesting en pedagogisch-didactische aanpak –  van de Associate degree als nieuw hoger onderwijs programma;
  • Er worden docenten over en weer tussen de scholen in- en uitgedetacheerd, waardoor een warme overdracht van mbo naar hbo mogelijk is;
  • Nieuwe opleidingen worden altijd in samenspraak en samenwerking ontwikkeld;
  • Er is sprake van overleg op diverse niveaus: docent, teamleider, directie en bestuurlijk. Bestuurlijk wordt het opleidingsportfolio besproken, evenals de gemeenschappelijke lijn voor de manier waarop we de arbeidsmarkt het beste bedienen en de wijze waarop we adequaat samenwerken als het gaat om de doorstroom;
  • Op regelmatige basis is er uitwisseling van relevante informatie over thema’s instroom, kwaliteit en studiesucces.

Hogeschool Rotterdam, Zadkine en Albeda College zijn van mening dat deze manier van samenwerking een schoolvoorbeeld is van het succesvol in de markt zeten van een nieuwe loot aan de onderwijskolom. Dankzij deze samenwerking doorloopt een grote groep studenten, die niet van plan was een vierjarige hbo-opleiding te volgen, nu wel een opleiding in het hoger onderwijs. Door onze Ad’s komen dus meer jongeren met een hogeronderwijsdiploma op de arbeidsmarkt. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen