Ga direct naar de content

European Honors Council verenigt honoursprogramma’s in het hoger onderwijs

HR in internationaal bestuur van EHC
06 juni 2016

Steeds meer initiatieven gericht op talentontwikkeling, excellentie en honours zijn de afgelopen vijftien jaar in Europa van start gegaan. Maar een Europees netwerk dat deze initiatieven verenigt, ontbrak nog. Dit gat wordt nu gevuld door de European Honors Council (EHC). De EHC is op 3 juni gelanceerd tijdens de conferentie ‘Honours Futures’ in Utrecht, een evenement op de officiële agenda van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

De EHC biedt mogelijkheden voor het delen van kennis en good practices, uitwisseling van studenten en docenten op honoursniveau en gezamenlijke onderzoeksprojecten. Ook is het een platform om de ontwikkeling van (structurele verankering van) honoursprogramma’s in nationale onderwijssystemen te ondersteunen. De EHC is nu open voor individueel lidmaatschap. 

De meerwaarde van de EHC ten opzichte van bestaande netwerken ligt in de nadruk op hoger onderwijs (inclusief de aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs en richting arbeidsmarkt of promotietraject) en de focus op programma’s die zijn ontworpen voor studenten die meer kunnen en willen dan in het reguliere programma wordt aangeboden.

Internationaal bestuur

De EHC heeft een internationaal bestuur met leden die organisaties, netwerken en hoger onderwijs instellingen uit tien landen vertegenwoordigen (zie lijst hieronder). De EHC vormt vier ‘committees’, gericht op respectievelijk onderwijs, onderzoek, studentenzaken en internationale zaken. Voorzitter is Dr. Marca Wolfensberger, lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving aan de Hanzehogeschool Groningen en honourscoördinator bij de Universiteit Utrecht. Zij ziet de officiële lancering van de EHC als mijlpaal. ‘Om toekomstbestendig honoursonderwijs te ontwikkelen hebben we netwerken nodig die het algemene belang dienen. Onze EHC ondersteunt internationale uitwisseling van studenten en docenten en onderzoek waarmee blikken worden verruimd en het honoursonderwijs van de toekomst kan worden gecocreëerd.’

Lidmaatschap voor docenten

Het Europese netwerk Honours (EHC) maakt het voor instellingen en voor individuele docenten mogelijk kennis te nemen van activiteiten elders en zo kennis en ervaringen uit te wisselen. Als docent kun je individueel lid worden en je eigen honoursonderwijs in de database zetten. Zo weet iedereen elkaar straks te vinden. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is van belang omdat honours in onderwijs, ondanks alle activiteiten, nog niet volledig onderdeel van onze cultuur is: onderwijs voor studenten die meer willen en meer kunnen, vraagt extra aandacht.

Om lid te worden van de EHC, vul je een korte enquête in over jezelf, je interesses en honoursprogramma’s waaraan je verbonden bent. Tot nader order is lidmaatschap gratis. Meer informatie en de lidmaatschapsenquête zijn te vinden op www.honorscouncil.eu.

Bestuursleden 

  • Voorzitter: Dr. Marca Wolfensberger, lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving aan de Hanzehogeschool Groningen en honourscoördinator bij de Universiteit Utrecht (Nederland)
  • Penningmeester: Ron Weerheijm, MArch, programmamanager Honours, Hogeschool Rotterdam (Nederland) 
  • Ledenzaken: Dr. Marleen Eyckmans, honourscoördinator Universiteit Antwerpen (België) 
  • Secretaris: Dr. Maarten Hogenstijn, projectleider Honours in Europe Hanzehogeschool Groningen (Nederland) 
  • Commissaris onderwijs: Prof. Christian Fischer, Internationales Centrum für Begabungsforschung (ICBF), Universiteit Münster (Duitsland); met Ron Weerheijm 
  • Commissaris onderzoek: Dr. Astrid Fritz, Onderzoeker bij Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented (ÖZBF) (Oostenrijk) 
  • Commissaris studentenzaken: Drs. Pieter Veenstra, Programmamanager Hanze Honours College, Hanzehogeschool Groningen (Nederland); met Vivian van Gerven, ICBF, Münster (Duitsland) 
  • Commissaris internationale zaken: Prof. Nils O. Andersen, University of Copenhagen (Denemarken), in verbinding met Nordic Talent Network, een vereniging van talentontwikkelingsinitiatieven in de Noordse landen; met Dr. Astrid Fritz

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.