Menu Zoeken English

Election Night

Feestelijke bekendmaking van de verkozen leden van de medezeggenschapsraden
15 december 2017

“258 kandidaten, 141 zetels en 1 loting”, zo opent Erwin van Braam, directeur Concernstaf de Election Night op 14 december. Het feestelijke evenement waarop alle gekozen kandidaten voor de diverse medezeggenschapsraden worden bekendgemaakt en op de rode loper het verdiende applaus over zich heen krijgen.

Medezeggenschap hoog in het vaandel

“Scholen moeten medezeggenschap hoog in het vaandel hebben”, zegt collegevoorzitter Ron Bormans tegen de aanwezigen. Nog meer dan andere organisaties. “We bereiden mensen voor op de maatschappij met de waarden van een democratie. Dat moet diep verankerd zijn in het denken van onze studenten.”

De verkiezing is vooral spannend voor de studenten omdat zij flink gebruik hebben gemaakt van het recht om zich kandidaat te stellen, waardoor er echt een stemming nodig was. Bij de medewerkers zijn er in de meeste gevallen precies evenveel kandidaten als het aantal beschikbare zetels. Studenten kunnen zich jaarlijks kandidaat stellen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de instituutsraden (IMR). Bij medewerkers is er een tweejaarlijkse cyclus: het ene jaar werven we nieuwe leden voor de CMR en het andere voor de instituutsraden, zoals dit jaar. Bij de verkiezingen voor de medewerkers springt die van het Instituut voor Sociale Opleidingen erbovenuit met een opkomst van 50 procent waarbij te kiezen viel uit zeven kandidaten voor vijf zetels. Nieuw is ook dat de medezeggenschapraad voor de kenniscentra vanaf nu compleet is.

Joke Schouten trekt de RAC-studenten Van Werkhooven en Wagenaar uit de hoed voor de twee overgebleven plaatsen.

Een spannend moment is de loting tussen vier studenten van de Rotterdam Academy (RAC) voor de laatste twee plekken in de raad. Deze vier kandidaten hebben allen 11 stemmen gekregen. Uit een zilveren hoed mag Joke Schouten, voorzitter van het stembureau, de twee gelukkigen trekken.

Tien studenten in de CMR

Hoogtepunt van deze avond is de verkiezing van tien studenten in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Malva Ahmed, Mikal Brejaart, Tunakan Temur, Patrick Luijten, Romaissa Fatnassi, Lisa Olierook, Ismael el Fassi, Appie Kallis en Hakim Bennouhou en Jessin Rodenburg komen uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Als alle aanwezige gekozen leden met bloemen en applaus zijn beloond, sluit Sjoerd van Vliet, voorzitter van de Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad (PGMR) het officiële gedeelte af. “Met de ingezette decentralisatie van de hogeschool is de inbreng van iedereen hard nodig. We gaan Hogeschool Rotterdam nog een beetje beter en nog een beetje mooier maken.’’

Vlnr Tunaken Temur, Hakim Bennouhou, Malva Ahmed, Appie Kallis en Patrick Luijten. Vijf van de tien studenten in de CMR.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen