Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie

Openbare les lector Verloskunde en Geboortezorg bij Hogeschool Rotterdam
28 maart 2017

PERSBERICHT - “De organisatie van de verloskundige zorg en de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals zijn erg belangrijk. Dit geldt voor alle zwangeren, maar zeker voor de doelgroep kwetsbare zwangeren. Wanneer tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren alle kansen voor een gezonde toekomst worden benut, heeft een kind daar voor zijn verdere leven een groot voordeel van”, aldus Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg bij Hogeschool Rotterdam. Op 30 maart presenteert zij tijdens haar openbare les de manier waarop haar lectoraat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Torij richt zich hierbij op de hele keten van vóór de conceptie totdat een kind naar de basisschool gaat.

Samenwerking geboortezorgprofessionals

Het aanpakken van de groep kwetsbare zwangeren ligt voor een deel bij het voorkomen van risicofactoren en op het monitoren en begeleiden van reeds aanwezige risicofactoren. De oplossing ligt echter ook in het verbeteren van de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals. Torij: “Geboortezorgprofessionals moeten in mijn visie samenwerken met andere professionals en organisaties die de zwangere tegenkomt. Dit betreft bijvoorbeeld het wijkteam, de gemeente, de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in het ziekenhuis, Veilig Thuis, de diëtist en de bekkenfysiotherapeut. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de inhoud, taken en verantwoordelijkheden van het beroep van samenwerkingspartners. Deze brede samenwerking betekent dat ketenpartners interprofessioneel moeten worden opgeleid op een nog veel intensievere manier. Het gaat er hierbij niet om dat zij met iedere potentiële samenwerkingspartner colleges volgen, maar dat ze leren te denken vanuit de context van de cliënt, waar ze met hun specifieke expertise een bijdrage aan leveren als onderdeel van een groter geheel.”

Openbare les

Tijdens haar openbare les gaat Hanneke Torij in op ontwikkelingen en uitdagingen in de geboortezorg, met specifieke aandacht voor achterstandsproblematiek. Tevens vertelt zij aan de hand van concrete voorbeelden over de wijze waarop de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vanuit het lectoraat wordt vormgegeven. Zowel door studenten zelf ontwikkelde producten als producten die voortkomen uit langer lopende studies worden hierbij gepresenteerd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.