Menu Zoeken English

Duiding eindverantwoording Prestatieafspraken 2013 - 2016

04 juli 2016

Hogeschool Rotterdam heeft in 2012 met het Ministerie van OC&W een aantal Prestatieafspraken gemaakt over de periode 2013 - 2016. Het gaat hierbij om afspraken op een aantal verplichte en facultatieve indicatoren ten opzichte van Onderwijskwaliteit, een aantal maatregelen over docentkwaliteit, contacttijd en overheadkosten, Studiesucces en Differentiatie en zwaartepuntvorming.

Het Ministerie van OC&W heeft aan Hogeschool Rotterdam middelen toegekend op grond van de gemaakte Prestatieafspraken. Continuering hiervan is afhankelijk van het feit of de doelstellingen behaald worden en in welke mate. 

Hieronder volgt een duiding van de mate waarin en de wijze waarop Hogeschool Rotterdam de geformuleerde ambities heeft gerealiseerd. De Prestatieafspraken zijn gemaakt in een periode waarin Hogeschool Rotterdam zich voorbereidde op een stevige koerswijziging. 

In de jaarverslagen van 2013 en 2014 heeft de hogeschool tussentijds verantwoording afgelegd over de voortgang. In het jaarverslag van 2015 de eindverantwoording van de Prestatieafspraken over de hele periode opgenomen.  

Lees de gehele duiding >>

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen