Menu Zoeken English

Docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen leren met én van elkaar

Unieke samenwerking in het project Twinning
15 juni 2016

Op 14 juni werden tijdens een afsluitende bijeenkomst de leeropbrengsten van het project ‘Twinning: tussen wijk en hogeschool’ gedeeld. In het project leerden docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen van en met elkaar door mee te lopen in elkaars beroepspraktijk. Zij deelden ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Hiermee sluiten ze aan bij de transitie en transformatie van de zorg. Het project is een mooi voorbeeld van hoe onderwijs, onderzoek en praktijk samenwerken.

Het project Twinning

De wijkverpleegkundige moet door de veranderingen in de zorg over nieuwe competenties beschikken. Ook is er vanuit het werkveld een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen. Op dit moment kampen praktijkorganisaties met een toenemend tekort aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen en sluiten de competenties van de al ‘zittende’ wijkverpleegkundigen onvoldoende aan. Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding hbo-Verpleegkunde zijn daarom het project Twinning gestart. In het project is een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen en hbo-V docenten ontwikkeld in samenwerking met partners in de regio. Onderdeel van het leernetwerk is Twinning, waarbij Hbo-V docenten aan wijkverpleegkundigen zijn gekoppeld. De zogenaamde twins hebben zich ruim negen maanden georiënteerd op elkaars beroepspraktijk. 

Leeropbrengsten

Alle twins zijn enthousiast over hun ervaringen. Ze geven aan nieuwe inzichten gekregen te hebben en deze in hun praktijk toe te kunnen passen. Twinning maakt het onderwijs levendiger omdat theorie aan praktijk gekoppeld wordt. Zo krijgen studenten een actueel beeld mee van het beroep. Ook levert het project waardevolle contacten op waardoor nieuwe stageplekken en onderzoeksmogelijkheden worden aangeboord. Dit vergroot de kans dat studenten een keuze maken voor het werken in de wijk. Alle leeropbrengsten zijn terug te lezen in het boekje over Twinning. Omdat het project zo succesvol is zetten de betrokkenen in op een vervolg. 

Boekje Twinning

Tijdens de afsluitende bijeenkomst wordt een boekje over dit project uitgereikt. Het boekje beschrijft kort wat twinnen inhoudt. Ook laat het zien wat de uitwisseling tussen de praktijk en het onderwijs oplevert. Er komen drie twinkoppels aan het woord die hun ervaringen in elkaars praktijk beschrijven. Tevens staan hier implementatietips in voor wie met twinning aan de slag wil.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen