Menu Zoeken English

Definitieve instroom Hogeschool Rotterdam met 5,6% gestegen

02 februari 2018

Op 1 februari heeft de Vereniging Hogescholen bekendgemaakt dat het aantal hbo-studenten flink is toegenomen. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers over 2017-2018. Ook bij Hogeschool Rotterdam is de studenteninstroom met een stijging van 5,6% weer toegenomen. Hiermee gaat de groei nagenoeg gelijk op met de landelijke trend van 5,5%. Ook de totale studentenpopulatie van de hogeschool is verder gegroeid. Dit komt, naast de groeiende instroom, ook doordat er minder studenten vroegtijdig stoppen met de opleiding. Vooral de uitval van eerstejaars studenten is dit jaar zichtbaar gedaald.

Bestuursvoorzitter Ron Bormans is verheugd met de groei van de instroom. “Geweldig dat steeds meer jonge mensen ons weten te vinden, ook al betekent dat dat we elk jaar weer een klus te klaren hebben. We zien dat over de afgelopen vijf jaar de studenteninstroom bij de hogeschool met zo’n 12% is toegenomen. Wij streven niet naar groei, omwille van de groei. Maar als je meer jongeren uit onze regio de kans biedt op een mooie toekomst en de regio helpt bij het oplossen van soms schreeuwende tekorten op de arbeidsmarkt, dan doe je iets goeds.”

Groei Pabo, techniek en Ad-opleidingen, daling masteropleidingen

Hogeschool Rotterdam constateert dit jaar, na een eerdere daling door verscherpte instroomeisen, dat de instroom bij de Pabo flink is toegenomen. Bormans: “De groei van 38,6% is imposant, maar tegelijkertijd nog maar een begin, gezien het heftige lerarentekort in het basisonderwijs. We zijn er dus nog niet. Rotterdam heeft in de nabije toekomst veel meer leraren nodig. Vooral de instroom van studenten uit het mbo kan en moet beter en we zijn blij dat we ook in dat opzicht de eerste resultaten zien van onze inspanningen, samen met name de Rotterdamse ROC’s. Stug doorgaan op die weg, zou ik zeggen.”

De instroomcijfers laten verder zien dat ook dit jaar meer studenten (9%) op de hogeschool hebben gekozen voor een opleiding in de sector techniek. Bormans: “Het is mooi dat techniekopleidingen steeds meer jongeren aanspreken. Gezien de snelle ontwikkelingen in die sector liggen daar veel baankansen.” Ook de instroom in de Ad-opleidingen neemt dit jaar weer toe met 11,9%. De gestage groei van de Ad’s maakt duidelijk dat deze opleidingen voorzien in een behoefte in de stad, zowel bij de studenten als het werkveld. De groeiende animo voor de Ad-opleidingen rechtvaardigt het feit dat de Ad vanaf 1 januari 2018 wettelijk een zelfstandige hbo-opleiding is. Opvallend is dit jaar de daling van de instroom van de masteropleidingen (-10,6%). 

Overige ontwikkelingen

Naast de ontwikkeling in bovengenoemde sectoren, ziet de hogeschool een daling van de studenteninstroom in de kunstsector. Daarentegen stijgt het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in de zorgsector of een economische opleiding en is de instroom in de opleiding Social Work stabiel. Bovenop de groei van de instroom constateert Hogeschool Rotterdam ook dat het aantal studenten dat de hogeschool met een diploma verlaat, is toegenomen met 8%. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen