Menu Zoeken English

De staat van Hogeschool Rotterdam

De ontwikkeling van de hogeschool in cijfers
11 april 2016

In navolging van publicaties van de OESO en de Onderwijsinspectie waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen van het hoger onderwijs op respectievelijk wereldwijd en landelijk niveau, presenteert de hogeschool op instellingsniveau de eerste De staat van Hogeschool Rotterdam.

Een monitor waarin een cijfermatig overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen die de hogeschool over een periode van vijf jaar heeft doorgemaakt. In deze monitor heeft Hogeschool Rotterdam veel informatie over de periode na 2010 op transparante wijze bijeen gebracht. In handige grafische voorstellingen wordt in een oogopslag duidelijk welke trends er zijn geweest.

Veel van deze ontwikkelingen zijn op een kwantitatieve manier in trends zichtbaar gemaakt. De cijfers geven een goede indicatie van de ontwikkelingen in het besef dat het niet alleen gaat om de getallen, maar juist ook om de verhalen achter de cijfers. Hoewel ervaringen uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst, zijn wij wel van mening dat het zeer nuttig materiaal is voor het denken over onze toekomst. Maar eerst en vooral: Hogeschool Rotterdam wil een maatschappelijke organisatie zijn die transparant naar binnen en naar buiten is opdat anderen dan wijzelf kunnen oordelen of we onze maatschappelijke opdracht adequaat vervullen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen