Menu Zoeken English

Datalek verkeers- en persoonsgegevens telefonie

01 oktober 2018

Op donderdag 27 september jl. heeft de hogeschool een melding ontvangen van een datalek met betrekking tot de verkeers- en persoonsgegevens van medewerkers met een zakelijke telefoon.

Het betreft de publicatie van een document op het aanbestedingsplatform Tenderned, waarin onbedoeld het inkomende en uitgaande telefoonverkeer zichtbaar is dat per persoon heeft plaatsgevonden in de periode januari t/m juni 2018. Het betreft een menselijke fout, die de hogeschool ten zeerste betreurt.

De hogeschool heeft alle betrokkenen vandaag per mail geïnformeerd. Het document is na de melding direct verwijderd van Tenderned. Alle partijen die zich voor de aanbesteding hebben aangemeld zijn gevraagd om het document te vernietigen en dat schriftelijk te bevestigen. De hogeschool heeft op dit moment geen aanwijzing dat het document zich verder heeft verspreid dan de partijen waarmee zij contact heeft. Het datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De hogeschool doet er alles aan om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dit incident is aanleiding om de procedures met betrekking tot het publiceren van gegevens rondom aanbestedingen aan te scherpen. Daarnaast gaat de hogeschool in gesprek met de huidige leverancier van telefonie om nadere afspraken te maken om de bescherming van persoonsgegevens te borgen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen