Menu Zoeken English

Continu verbeteren: kijk naar jezelf en naar een ander

“Het lijkt allemaal zo logisch, waarom doen we het al niet zo?”
01 december 2017

Zo’n zeventig collega’s luisterden tijdens de netwerkbijeenkomst Continu Verbeteren naar diverse presentaties en discussieerden met elkaar over de kernwaarden van Hogeschool Rotterdam. Het leverde een bijzondere constatering op: “Het lijkt allemaal zo logisch, waarom doen we het al niet zo?”

Onderwijsmanager van de opleiding Communicatie Mirjam den Boer en dagvoorzitter trapt de bijeenkomst af met een persoonlijk tintje. “Wanneer ik moet leren voor een cursus of training, doe ik veel zelf. Pas als ik het echt niet meer weet, dan vraag ik om hulp. Dat is niet continu verbeteren. Wanneer je eerder en meer samen doet, dan pas maak je stappen vooruit.”

Continu verbeteren moet een gewoonte zijn

Vervolgens is het de beurt aan Wijnand van den Brink van het collegebestuur met zijn presentatie over de link tussen WERKplan en continu verbeteren. “Mensen die bij een onderwijsinstelling werken, zijn nooit klaar. De studentenstroom verandert ieder jaar, de omgeving, het werkveld en natuurlijk ook de toekomst. Continu verbeteren vind ik eerlijk gezegd een vreemde term. Eigenlijk moet het een gewoonte zijn. Het gedachtegoed van Continu verbeteren helpt onze organisatie wendbaar te worden en ondersteunt hiermee de gekozen weg.”

Hij geeft stof tot nadenken, zeker als het onderwerp studiesucces aan bod komt. “Als er sprake is van een grote mate van uitval onder eerstejaars dan mogen wij dat niet bagatelliseren. Er is een mismatch geweest en daar zijn wij ook onderdeel van.”

Vanuit de zaal komt een vraag: “Ik ben verrast dat u stelt dat studiesucces te maken heeft met kwaliteit. Continu verbeteren zie ik als een kwaliteit. Bij studiesucces denk ik vooral aan kwantiteit.” Wijnand van den Brink ziet dat anders: “Als docent voelde ik mij pas succesvol als ik iets overbracht waardoor honderd procent van mijn leerlingen het tentamen haalt. Dat is kwaliteit. Mijn verhaal leidt ertoe dat ik mijn doel bereik.”

Foto Hans Tak
Foto Hans Tak

Wat is integer?

Trainer Martien Plasmeijer van Buro Kwadraat zet vooral de eigen verantwoordelijkheid centraal. “Continu verbeteren betekent jezelf afvragen ‘waar ben ik nou eigenlijk verantwoordelijk voor’? Jullie kernwaarden zijn hartstikke mooi. Maar wat is integer nou eigenlijk? Sta daar eens bij stil. Eindig elke vergadering met een rondje plussen en minnen. Hoe doen we het op het gebied van jullie kernwaarden, bijvoorbeeld integriteit? Zo creëer je ruimte om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.”

Discussie bij de koffieautomaat

Na de plenaire sessie gaan de aanwezigen in groepjes met elkaar in discussie over de kernwaarden: integer, transparant, gelijkwaardig en samenwerkend. Om de huidige organisatie meer wendbaar te maken is het WERKplan geschreven met een andere organisatiestructuur en een andere manier van werken. Het daarbij horende bekende plaatje met de rode ring is ook onderdeel van één van de discussierondes: wat is er nodig in de rode ring om verbetering mogelijk te maken? Termen als verbinding, voorbeeldgedrag en veiligheid worden genoemd. Maar ook vraagt iemand hardop wie de rode ring is? “Wij”, luidt het antwoord in koor.


Foto Hans Tak

De verschillende stellingen zijn een goed uitgangspunt om hier wat dieper over na te denken. Wijnand van den Brink vat deze interactieve sessie kort samen. “Bewustwording hoorde ik veel terugkomen. Maar hoe creëer je dat bij een grote groep? Door naar elkaar te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. Deze sessie levert mooie discussies op en die kunnen ook prima plaatsvinden bij een koffieautomaat.”

Robots en online lesgeven

Tenslotte sluit trendwatcher Adjiedj Bakas af met zijn visie op de wereld en geeft hij tips hoe wij hier als continue verbeteraars mee om kunnen gaan. Een van zijn eerste opmerkingen over de millennials zet de groep aanwezigen meteen op scherp. “Zij zijn verpest door hun ouders. Deze groep jongeren gaat stage lopen bij bedrijven. Jullie als docenten, moeten ze opvangen en corrigeren.”

Bakas bereidt ons voor op de toekomst. Robots komen er zeker, ook op deze school. Online college geven aan zo’n duizend leerlingen over de hele wereld? Ook daar moeten we rekening mee houden. En door dreigend oorlogsgeweld gaat er meer geld naar defensie en minder naar onderwijs. Hij wil geen angst zaaien, maar bewustwording creëren. “Maar bovenal spelen jullie als docenten een belangrijke rol in het leven van een student. Zolang jullie gepassioneerd lesgeven, leren ze het meest van jullie.”


Adjiedj Bakas aan het woord. Foto Hans Tak

Arbeidsmarkt in de 21ste eeuw

Voorzitter Mirjam den Boer sluit deze inspirerende bijeenkomst af. Naar aanleiding van de presentatie van Adjiedj Bakas geeft zij nog een vraag mee om over na te denken. “Wij bereiden onze studenten voor op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, maar vraag jezelf nou eens af in het kader van continu verbeteren, ben ik zelf wel klaar voor de 21ste eeuw?” En met deze uitsmijter kon de borrel beginnen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen