Menu Zoeken English

Betere score in de Keuzegids hbo 2022 maakt Hogeschool Rotterdam de hoogst scorende grote Randstadhogeschool

Invloed van corona op de ranglijst lijkt groot
07 oktober 2021

In Keuzegids hbo, waarmee scholieren, decanen en ouders zich kunnen oriënteren op een studiekeuze, gaat Hogeschool Rotterdam er dit jaar flink op vooruit ten opzichte van vorig jaar. De waardering gaat omhoog van 55,5 naar 59,5 punten. “Deze score laat zien dat studenten ons onderwijs ook in coronatijd goed waarderen”, stelt collegevoorzitter Ron Bormans, “maar ik ben evengoed van mening dat we kwaliteit niet moeten vereenzelvigen met ranglijstjes”.

Acht topopleidingen

Dat studenten goede waarderingen hebben gegeven, zien we ook terug aan het grote aantal ‘Topopleidingen’. Maar liefst acht opleidingen mogen dit jaar het predicaat ‘Topopleiding’ voeren: de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Natuurkunde en Wiskunde, de opleiding Industrieel Product Ontwerpen en vier opleidingen in de zorg: Verloskunde, Logopedie, Medische Hulpverlening en Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. 

Een ‘Topopleiding’ krijgt een waardering van 75 punten of hoger. In totaal zijn 69 opleidingen van Hogeschool Rotterdam opgenomen in de Keuzegids, 57 bacheloropleidingen en 12 Associate degree-opleidingen. 

Het coronaeffect

“Het is vaker gezegd: corona gooit alles door elkaar, ook de lijstjes", zegt Bormans. "Wat opvalt in deze Keuzegids, is dat de lijst er heel anders uitziet dan voor corona. Toen waren er jaarlijks kleine wijzigingen in de rangorde terwijl er nu grote sprongen gemaakt lijken te zijn. Hogeschool Rotterdam is de lagere regionen ontstegen. Grote Randstadhogescholen hebben het altijd moeilijk om de lagere regionen van de lijstjes te ontlopen. Dat is ons nu gelukt en we nestelen ons netjes in de middenmoot. Met alle relativeringen van dien is dat natuurlijk wel een grote opsteker voor al onze collega’s die in deze ongewone anderhalf jaar hun best hebben gedaan om hun studenten goed onderwijs te bieden, ook online. Daar mogen we trots op zijn.” 

Scores over de jaren heen moeilijk vergelijkbaar

Voor de hbo editie van 2022 hanteert de Keuzegids een aangepaste rekenmethodiek vergeleken met afgelopen jaar. Voor de scores van instellingen en opleidingen worden de resultaten gebruikt van de Nationale Studentenenquête (NSE). Dit jaar is voor het eerst sinds 2018 weer een studentenquête gehouden, zodat er recente cijfers voorhanden zijn. Echter, de vragenlijst is sterk veranderd ten opzichte van voorgaande versies. Daardoor geldt dit jaar nog meer dan anders dat opleidingsscores niet zonder meer geduid kunnen worden als vooruitgang of teruggang. 

Bormans: “We moeten een onderscheid maken tussen het belang van getallen en de zin van lijstjes. Getallen zeggen iets, zijn een indicatie van kwaliteit. Zijn niet de kwaliteit zelf, maar ik hoop wel dat onze opleidingen met die getallen als uitgangspunt het gesprek met elkaar aan gaan om uit te vinden waar die indicatie voor staat. Met de lijstjes moeten we eigenlijk stoppen. Ze miskennen unieke omstandigheden, hebben een te groot reputatie-effect terwijl toch echt iemand de eerste en de laatste moet zijn en de steeds wijzigende berekeningsmethodiek maakt de bewijslast extra dun.” 

Over de Keuzegids

De Keuzegids hbo 2022 vergelijkt de kwaliteit van hbo-bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen in Nederland aan de hand van studenttevredenheid en studiesucces. Daarnaast geeft de Keuzegids inzicht in de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen. De Keuzegids is een consumentengids voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgopleidingen; er is ook een Keuzegids Masters.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen