Menu Zoeken English

Beroep 'medisch hulpverlener' erkend: betere kansen op arbeidsmarkt

Proefperiode van vijf jaar
19 april 2017

Studenten en afgestudeerden van de bachelor Medische Hulpverlening kregen goed nieuws afgelopen week. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten het beroep Medisch hulpverlener te erkennen met een BIG-registratie. Door het ontbreken van de erkenning konden studenten tot nu toe moeilijk een stageplek vinden, afgestudeerden vonden niet snel een baan.

Het beroep van medisch hulpverlener wordt vanaf 1 mei 2017 voor een proefperiode van vijf jaar opgenomen in het BIG register. Dit houdt in dat de medisch hulpverlener de bevoegdheid krijgt om een beperkt aantal medische handelingen zelfstandig uit te voeren. Zonder de registratie mag een medisch hulpverlener alleen handelen onder toezicht van een arts of andere zorgverlener die wel een registratie heeft.

Medische Hulpverlening bij HR

Hogeschool Rotterdam biedt de opleiding Medische Hulpverlening aan sinds 2012, de eerste lichting studeerde vorig jaar af. De opleiding is gestart omdat in de zorg behoefte was aan zorgverleners die zelfstandig medische hulp kunnen verlenen in bijvoorbeeld noodsituaties, of waarbij het gaat om eenvoudige handelingen die niet per se door een arts gedaan hoeven worden. De druk op artsen kan hierdoor afnemen. Omdat de erkenning van het beroep zo lang op zich liet wachten, was het voor veel studenten lastig om een stageplek te vinden, waardoor ze studievertraging opliepen. Dat gebeurde niet bij onze hogeschool omdat we de opleiding met het uitstroomprofiel ‘acute zorg’ niet aanboden. Deze variant biedt de hogeschool sinds 2016 wel aan. 

Wetenschappelijk onderzoek naar meerwaarde zelfstandigheid

Gedurende de proefperiode van vijf jaar onderzoekt een onafhankelijke wetenschappelijke commissie of deze zelfstandige bevoegdheid bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg. Het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd. 


Lees ook

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.