Menu Zoeken English

Associate degree wordt officieel onderdeel van 'hoger onderwijs-familie'

05 juli 2017

Op dinsdag 4 juli is de Wet Verzelfstandiging Associate degrees (Ad’s) aangenomen in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Associate degree officieel een zelfstandige onderwijsvorm wordt in het hoger onderwijs. Hogeschool Rotterdam is verheugd met dit besluit en trots op de pioniersrol die Rotterdam Academy in de ontwikkeling van deze vorm van hoger onderwijs heeft kunnen vervullen.

Erkenning

Met dit besluit wordt het belang van de Associate degree-opleidingen erkend. Die officiële erkenning geeft een duidelijk signaal naar het werkveld hoe de waarde van een Associate degree-diploma moet worden ingeschat. Met de Associate degrees wordt ingespeeld op de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarmee dragen deze opleidingen bij aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld. Daarnaast bieden de Ad’s met name mbo-studenten een extra mogelijkheid om door te studeren. Vaak zien deze studenten na vier jaar mbo een vierjarige hbo-opleiding niet direct zitten. Met een tweejarige Associate degree kunnen zij in een afzienbare periode afstuderen en hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten

Samenwerking de grootste succesfactor

Afgelopen week benadrukten Hogeschool Rotterdam, Zadkine en Albeda College dat de onderlinge samenwerking de grootste succesfactor is van Rotterdam Academy. Het is daarom een goede zaak dat de wetgeving die samenwerking stimuleert. Het amendement van kamerlid Pieter Duisenberg benadrukt nu het belang van de samenwerking en stimuleert de onderwijsinstellingen om in gesprek te gaan over vraagstukken als instroom, kwaliteit en studiesucces.

We rekenen erop dat het amendement invulling krijgt op de manier zoals we dat binnen Rotterdam Academy vorm hebben gegeven, binnen het belangrijke gegeven dat de Associate degree-opleidingen met deze wet definitief onderdeel worden van de familie van het hoger onderwijs.

Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen