Menu Zoeken English

Algemene Rekenkamer: Hogeschool Rotterdam realiseert investeringsbelofte

25 januari 2018

De Algemene Rekenkamer (Rekenkamer) heeft vandaag haar bevindingen gepubliceerd over de voorinvesteringen in het hoger onderwijs. Ten aanzien van Hogeschool Rotterdam concludeert de Rekenkamer dat de hogeschool haar belofte om 16,5 miljoen euro te investeren in de kwaliteit van het onderwijs is nagekomen.

Bestuursvoorzitter Ron Bormans: “We zijn verheugd dat de Rekenkamer constateert dat we onze investeringsvoornemen hebben gerealiseerd. Hoewel het een uitdaging was, is dat onder andere gelukt door het onderwijs kleinschaliger te organiseren. Dat is terug te zien in een verkleining van de klassen en de verlaging van de docentstudent-ratio. Hierdoor zijn docententeams in staat om intensiever te werken aan de kwaliteit van het curriculum en de begeleiding van studenten.”

In 2015 heeft het ministerie van OCW de studiefinanciering afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd. Door de invoering van het leenstelsel ontvangen hoger onderwijsinstellingen vanaf 2018 meer financiële middelen om te investeren in de onderwijskwaliteit. Hogeschool Rotterdam heeft op die extra gelden vanuit OCW een voorschot genomen door uit haar eigen vermogen een bedrag van 16,5 miljoen euro te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, verspreid over de jaren 2015-2017.

De Algemene Rekenkamer heeft ook onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de medezeggenschap. De Rekenkamer stelt vast dat de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de hogeschool heeft ingestemd met de begroting voor de jaren 2016 en 2017. Bormans: ”In het onderzoek herkennen wij dat wij veel waarde hechten aan de rol en betrokkenheid van de CMR bij de vaststelling van ons beleid.” Een aandachtspunt is de beschikbare tijd die de CMR heeft voor besluitvorming. “Dit is een terecht aandachtspunt. Wij hebben op dat gebied stappen gezet, door meer uren aan de CMR beschikbaar te stellen en meer informeel overleg te voeren.”   

De hogeschool zal de komende jaren blijven investeren in onderwijskwaliteit en het aantrekken van meer docenten.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen