Menu Zoeken English

Advies Review Commissie over prestatieafspraken Hogeschool Rotterdam

25 oktober 2016

Hogeschool Rotterdam heeft vandaag het advies ontvangen van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs (Reviewcommissie) over de realisatie van de in 2012 met het ministerie van OC&W gemaakte prestatieafspraken.

Deze zijn destijds door de Reviewcommissie beoordeeld als ‘zeer goed’, op grond van de hoge ambities en de realiseerbaarheid. Het advies dat er nu ligt, is conform verwachting positief waar het gaat om indicaties van kwaliteit, kwalificatie van medewerkers, efficiënte bedrijfsvoering en profilering. Het advies is negatief over indicaties van studiesucces. 

De Reviewcommissie oordeelt dat Hogeschool Rotterdam zich bovengemiddeld inspant om zo veel mogelijk studenten te begeleiden naar een diploma. De hogeschool heeft ook met enige regelmaat blijk gegeven van haar grote zorgen op dit vlak; zorgen over een ontwikkeling die landelijk van aard is, maar zich extra manifesteert in de grootstedelijke context van Rotterdam.

Reden dat de hogeschool zelf op dat vlak maatregelen neemt en extra investeert in onderwijskwaliteit, de samenwerking zoekt met de Rotterdamse hogescholen, ROC’s en scholen van voortgezet onderwijs. Reden ook dat de hogeschool – zoals bekend - speelruimte vraagt van de overheid om voor bepaalde categorieën studenten iets extra’s te doen. 

De hogeschool onderkent het vraagstuk van het teruglopende studiesucces. Zij deelt niet de conclusie met betrekking tot het negatieve advies van de commissie. De commissie heeft van de overheid de vrijheid gekregen om ‘niet mechanisch af te rekenen’, maar te kijken naar het verhaal achter de cijfers. We stellen vast dat zij dat kennelijk – in het geval van de Hogeschool Rotterdam – onvoldoende heeft gedaan. Men heeft niet met het timmermansoog gekeken, maar - in onderwijstermen - de cesuur aangepast.

Dat, terwijl er overtuigende aanleiding is het anders te doen, gezien de bijzondere uitdaging waar de hogeschool voor staat, de grote inzet die zij pleegt om het vraagstuk rond studiesucces aan te pakken. De commissie onderkent, benoemt en waardeert het succes dat de hogeschool geboekt heeft. Er dreigt nu een situatie te ontstaan dat de hogeschool gehinderd gaat worden in haar investeringen in kwaliteit en studiesucces. 

De hogeschool maakt gebruik van de gelegenheid die zij heeft om hierover met de minister te spreken. Zowel over het oordeel van de Reviewcommissie, als over de mogelijke consequenties hiervan. Dat gesprek vindt binnenkort plaats.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen