Menu Zoeken English

Actuele inzichten van Hogeschool Rotterdam op jaarcongres Vereniging Hogescholen

06 april 2017

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen staat dit jaar in het teken van 'leren door ontwikkelen.’ Ervoor zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen staat bij Hogeschool Rotterdam hoog in het vaandel. Onze sprekers op het congres laten op verschillende gebieden zien wat wij doen om die ontwikkeling te bevorderen.

Het congres is een jaarlijkse ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij het hoger beroepsonderwijs in Nederland, binnen en buiten de hogescholen. De dag is georganiseerd rondom vijf thema’s. Lees hieronder welke workshops de collega’s van onze hogeschool verzorgen. 

  • Werken aan kwaliteit 

Leren van toetsen? Van toets- naar feedbackcultuur!

In een toetscultuur is toetsen het sluitstuk van leren, en dat stuurt (on)bedoeld het leren. In een feedbackcultuur worden toetsen bewust ingezet om het leerproces van studenten te bevorderen. Aan de hand van praktijkcases werken de congresdeelnemers samen met Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) en Simone Kooij (Hogeschool Rotterdam), beiden verbonden aan het Platform Leren van Toetsen, aan het verbeteren van toetskwaliteit in een feedbackcultuur. 

  • Doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit 

Schakeltrajecten mbo-hbo: pabo en het economisch domein

Sinds het invoeren van de toelatingstoets stromen er weinig mbo-studenten in bij de pabo. In het economisch domein is het succes van hbo-studenten afkomstig van verwante mbo-opleidingen schokkend laag. In onder andere Rotterdam besloten de roc’s en hogescholen de handen ineen te slaan en samen intensieve doorstroomprogramma’s te ontwerpen voor beide domeinen. Hierover vertellen Izaak Dekker van Hogeschool Rotterdam en Ingrid van Steenhoven van Zadkine.

  • Hoger onderwijs tussen bestendiging en innovatie 

'I have to change to stay the same': toekomstbestendig hoger onderwijs

Wanneer is een hbo-opleiding toekomstbestendig? Verandering is prima, maar vaak ook ingewikkeld en ongewis. Hoeveel verandering is echt noodzakelijk om studenten op te leiden voor de toekomst? Sander van der Geest, onderwijsmanager Bouwkunde en docent/onderwijskundige Andries Vroegrijk dagen de congresdeelnemers uit om het onderscheid te maken in noodzakelijke en wenselijke veranderingen en 'meedoen omdat het erbij zou horen'. Het doel van ontwikkelingen moet uiteindelijk zijn dat de basis gehandhaafd blijft: hoe geven we goed onderwijs?

De stad als krachtige leeromgeving

Studenten hebben behoefte aan een krachtige leeromgeving. De stad is zo’n omgeving en hogescholen faciliteren daar steeds vaker plekken waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar treffen. Maar hoe zorg je dat wat studenten leren relevant is voor hen én waardevol voor de stad? Saxion en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam gaan met de congresdeelnemers op zoek naar antwoorden. De presentatie is in handen van o.a. Sandra Storm, voormalig collega van Hogeschool Rotterdam.

Professionele masters: van toegevoegde waarde

Kansen en uitdagingen: welke mogelijkheden zijn er om het aantal master(s)studenten in het hbo te verhogen en wat zijn de aandachtspunten daarbij? Hoe komen we tot een volwaardig aanbod met voldoende diversiteit? Hoe kunnen we hier als hogescholen samen optrekken? De behoeften van professionals, afgestudeerde bachelors en het werkveld zijn daarbij leidend. Petra Kanters van Hogeschool Rotterdam geeft de workshop samen met Ans Gielen-van Bommel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het hbo en de Roadmap Next Economy

Strategisch adviseur Bert Hooijer van Hogeschool Rotterdam en Roelof Eleveld van Inholland verzorgen een interactieve sessie over de tientallen plannen die worden ontwikkeld in de zogenoemde Roadmap Next Economy (RNE). Het onderwijs bereidt zich voor op de nieuwe economie: met aandacht voor ondernemerschap, Fieldlabs en Innovation Hubs. De RNE is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio Den Haag-Rotterdam.

  • Wat mogen we eigenlijk vragen en verwachten van de student?

Het geheim achter studiesucces

Studievertraging en studiesucces zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zij zijn ook beide psychologische processen. Er is dus meer dan onderwijs nodig om ze te kunnen beïnvloeden. Welke kanten zitten er aan studievertraging en hoe kunnen we studenten helpen studievertraging om te zetten in studiesucces? Hogeschooldocent Jean Marie Molina is ervaren in het begeleiden van studenten die studievertraging hebben opgelopen. Zij maakt gebruik van de methode ‘Tough Love’ gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van Carol Dweck en E. Scott Geller. Vanuit die visie geeft zij tips en tools om in de eigen onderwijspraktijk aan de slag te gaan met problemen rondom leren en studievertraging. 

Wie zijn onze studenten? In het licht van diversiteit

Docenten werken met superdiverse klassen, waarin zowel studenten met een westerse als een niet-westerse achtergrond studeren en waar theoriegerichte havisten en praktijkgeoriënteerde mbo’ers naast elkaar zitten. Het afnemende studiesucces in relatie tot die diversiteit vraagt om een overdenking van wie de studenten van de hogeschool zijn en wie wij zien als onze studenten. Winnie Roseval en Marja Poulussen van het Kenniscentrum Talentontwikkeling verzorgen deze workshop.

  • De ideale docent, wie is dat?

In de workshops in dit thema (geen bijdrage vanuit Hogeschool Rotterdam) wordt een antwoord gezocht op de vraag: wat maakt iemand tot een goede docent? Gaat het om liefde voor het vak, aantrekkelijk onderwijs, didactische vaardigheden, of om een goed netwerk in het beroepenveld? Aan bod komen onder meer diversiteit in de klas, de passie van de vakman of -vrouw en het pedagogisch klimaat.

Bekijk het volledige programmaboekje (PDF) via de website van de Vereniging Hogescholen. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen